Бланк заяви до архівного відділу на отримання архівної довідки

Версія для друкуВерсія для друку

Начальнику архівного відділу Шишацької райдержадміністрації

 

 

 

Від гр.__________________________________________________________  

(прізвище, ім 'я , по батькові, рік народження)

Який (яка) проживає________________________________________________________

ЗАЯВА

Прошу видати архівну довідку (копію, витяг)____________________________________

(про що)

Довідка необхідна для________________________________________________________

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2012 р.№ 2297-УІ даю згоду на обробку моїх персональних даних.

'■■'                 '           і          '.                    і.-'-'.-.----.'                           ■''■'■.'     ..

«______ » ________________ 201___ р.                             підпис       ____________________

(підпис завника)

 

 

Наверх ↑