Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня»

Версія для друкуВерсія для друку

30 січня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня» затверджено Порядок відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня» (набрала чинності 12.02.2019 з дня опублікування).

Вказаною постановою  запроваджено додаткову грошову допомогу сім’ям з дітьми для оплати  послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня» .

Право на відшкодування послуги „муніципальна няня” мають один з батьків (усиновлювач), опікун дитини до трьох років,  які уклали договір  з «муніципальною нянею» про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Компенсація не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Починаючи з 1 січня 2019 року відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» здійснюється у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею (у 2019 році – 1626 грн.). 

Послугу „муніципальна няня» може надавати будь-яка фізична особа – підприємець, яка має право на здіснення відповідних видів економічної діяльності (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) або  юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено угоду/договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Договір між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею укладається у письмовій формі. У договорі має бути визначено: назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Для отримання компенсації послуги „муніципальна няня» отримувач послуги протягом місяця після укладення договору подає управлінню соціального захисту населення за місцем проживання у паперовій або  електронній формі наступні документи: заяву про надання компенсації послуги „муніципальна няня»; заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку; копію договору між отримувачем послуги „муніципальна няня» та муніципальною нянею; підтверджуючі документи щодо оплати муніципальній няні послуги (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка). До заяви додаються копії: свідоцтва про народження дитини; паспорта отримувача компенсації з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації; документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги „муніципальна няня».  Опікун додатково надає рішення про встановлення опіки.

Виплата проводиться щомісяця на підставі поданих до 5 числа місяця отримувачем послуги «муніципальна няня» підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.

У разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги „муніципальна няня» припиняється. Після подання підтверджувальних документів щодо оплати послуги виплата компенсації поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги.

Начальник управління праці                                   Т.І.Лень

      

 

ДолученняРозмір
pamyatka_municipalna_nyanya_upszn.doc1.02 MБ
Наверх ↑