Довідка «Про роботу управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації по наданню державних соціальних допомог та житлових субсидій»

Версія для друкуВерсія для друку

Довідка

«Про  роботу  управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації  по наданню державних соціальних допомог та житлових субсидій»

   Управління праці та соціального захисту населення Шишацької райдержадміністрації надає інформацію щодо надання державних соціальних допомог та житлових субсидій  за 10 місяців 2017 року.

    Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  у  2017 році  вжито заходів, направлених  на реалізацію чинного законодавства щодо надання державних соціальних гарантій як сім’ям з дітьми, так і  іншим категоріям населення.

 Станом на 01.11.2017 року на обліку перебуває 6342 отримувачів державних соціальних допомог, компенсацій та житлових субсидій, якщо аналізувати показник 2017 року, то  за 10 місяців 2017 року до управління праці подано 3267 заяв для призначення різних видів допомог, компенсацій та житлових субсидій:

538 отримувачів  згідно Закону України ««Про державну допомогу сім'ям з дітьми», 278 отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 2241 отримувач житлових субсидій та 210 отримувачів інших видів допомог  та компенсацій.

    Детально по видах допомог показники 2017 року:

  згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» середньорічна  кількість отримувачів становить   768 осіб:

  - для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами звернулося 80 осіб, яким і здійснено призначення відповідної допомоги та виплачено 137,9 тис.грн.;

  - щодо допомоги при народженні дитини, то у 2017 році звернулося 131 особа (у 2016 році за 10 місяців 127 осіб). Станом на 01.11.2017 року отримувачів допомоги при народженні дитини становить 611 осіб, 217 з яких отримують допомогу на дітей, народжених у 2011-2014 р.р., на виплату зазначеної допомоги профінансовано 8290,0 тис. грн.

   - у 2017 році звернулося 317 одиноких матерів. 24.12.2015р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким з 1 січня 2016 року змінено умови надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та допомоги одиноким матерям. Законом передбачено, що допомога одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

 До набрання чинності Закону одиноким матерям розмір допомоги дорівнював  різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини  відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом  сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6  календарних місяців , але не менш як 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку,   було встановлено мінімальний розмір візьмемо за приклад розмір з 01.09.2015 року:

  - для дітей віком до 6 років -350,10 грн.

   - для дітей віком від 6 до 18 років -436,50 грн.

- для дітей віком від 18 до 23 років за умови навчання – 413,40 грн.).

  З 317 осіб,які звернулися у 2017 році не призначено допомогу 26 особам у зв’язку з перевищенням сукупного доходу, 291 сім’ям призначено у яких середній розмір становить 1145 грн., але серед них є одинокі матері, які отримують менше 350 грн.-41 особа.

 Станом на 01.01.2016 року було 300 отримувачів відповідної допомоги, а станом на 01.11.2017 року їх кількість зменшилась до 135 осіб (решта не отримує у зв’язку з перевищенням сукупного доходу) в основному отримувачі непрацюючі особи.

    - допомога по догляду за дитиною досягнення нею трирічного віку. Оскільки з 01.07.2014 року припинено призначення відповідної допомоги на дітей, які народжені після набрання чинності Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Відповідно до внесених змін, які набрали  чинності з 1 липня 2014 року, допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень незалежно від того яка за рахунком в сім’ї народилась дитина. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги (30 960 грн.) родина отримуватиме впродовж 36 місяців рівними частинами по 860 грн. (відрахування  страхових внесків на загальнообов’язкове державне страхування проводиться з допомоги при народженні), але станом на 01.11.2017 року відсутня  кількість отримувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, на кінцевий термін  виплачено 15,5 тис.грн. Це ті особи, яким допомога при народженні першої дитини виплачена до досягнення дитиною 2-х річного віку, щоб проводити нарахування страхових внесків.

   -  отримувачі допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням  - 16  осіб, які виховували 22  дітей,  станом на 01.11.2017  року  на обліку в управлінні праці перебуває 17 осіб, які виховують 21 дитину. У 2017 році на виплату відповідної допомоги спрямовано 284,2 тис.грн.

   - допомога при усиновленні дитини у 2016 році не призначалася та не виплачувалася.

                Виплата допомоги сім'ям з дітьми за період з 01.01.2017 року  по 30.10.2017року проведена 768 отримувачам,  профінансовано 11190,4  тис. грн.

                Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям,станом на 01.11.2017 року отримувачами допомоги є 83 сім’ї, середній розмір якої становить 3755,3 грн. щомісяця (показник 2016 року становить 2660 грн.).

                Звернулося у поточному році 278 сімей, 222 сім’ям з яких призначено допомогу, та відмову у зв’язку з перевищення сукупного доходу отримали 53 особи, 3 особам відмовлено.

                За ріщення районної комісії призначено 96 сім’ям, у відсотках становить 34,5%.

До Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям, які затверджено  постановою Кабінету Міністрів Українивід 4 липня 2017 р. № 454(набрали чинності 07.07.2017 року), внесено зміни та передбачено:

Пункт 25 Виплата    раніше    призначеної    соціальної   допомоги припиняється:
… “у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, з причин, передбачених абзацами сімнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), дев’ятнадцятим — двадцять другим підпункту 1 і підпунктом 2 пункту 37 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу— з місяця, що настає за місяцем, в якому припинено реєстрацію безробітного за інформацією центрів зайнятості.”. 

                Відповідно до інформації Шишацької районної філії Полтавського обласного центру зайнятості, зняття з обліку по заявах про відмову у послугах центру зайнятості проведено по 4 особах, яким проведено припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Раніше - призначення відбулося-і відразу особи знімалися з обліку, а виплата проводилася протягом 6 місяців.

                За 10 місяців 2017 року  виплачено 3116,9 тис.грн. ,середній показник отримувачів за місяць склав 86 сімей.

  згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» -  станом на 01.11.2017 року кількість отримувачів становить   239  осіб, 96 з яких є отримувачами на дітей-інвалідів. 

                Звернулося для призначення вперше 32 особи, 21 з яких для призначення допомоги на дітей-інвалідів(допомога чи надбавка), виплачено 3510,0 тис.грн.

                Проведено призначення та перерахунок державної соціальної допомоги без права на пенсію 22 особам, на сьогодні кількість отримувачів відповідної допомоги становить 47 осіб.

                 Допомогу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р. №189 «Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх невідоме» отримує  4 заявника, звернулося 10,  по 6 особах перевищення сукупного доходу. Сума перерахованих коштів відповідно становить 37,8 тис.грн.

                Відповідно до Порядку призначення і виплати допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» допомога  виплачується у 2017 році  4 сім’ям, в яких виховується 6 дітей, за 11 місяців 2017 року виплачено 284,2 тис.грн.

                      Виплата за 10 місяців  2017 року  проведена у повному обсязі, кредиторської заборгованості станом на 01.11.2017 р. немає.

   Управління праці та соціального захисту населення Шишацької райдержадміністрації надає інформацію щодо стану  призначення житлових субсидій з урахування  особливостей згідно чинного законодавства.

Соціальну норму  житла для надання субсидій встановлено у розмірі 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну особу.

У зв’язку з зміною норми куб.м. на 1 м.кв. житла (див.табл.)

Послуга

Норма з 01.10.2014 по 30.04.2016 року

Норма з 01.05.2016 року та діюча станом на 13.12.2016 року

Норма з 19.08.2017 та діюча станом на 23.11.2017 року

На опалення

7 м.куб. на 1 м.кв. площі*коригуючий коефіцієнт(в опалювальний період)

5,5 м.куб. на 1 м.кв. площі*коригуючий

коефіцієнт(в опалювальний період)

5 м.куб. на 1 м.кв. площі*коригуючий коефіцієнт в опалювальний період 1,078)

На газову плиту(приготування їжі і підігрів води)

9 м.куб на одну особу

7,1 м.куб на одну особу

5,4 м.куб на одну особу

На газову плиту і водонагрівач(у разі подання відповідної інформації про наявність у житловому будинку водонагрівача)

18 м.куб. на одну особу

14 м.куб. на одну особу

10,5 м.куб. на 1 особу

 

 Для  розгляду районною комісією  з різних питань (площа, норми, доходи, придбання на суму, яка перевищує 50 тис.грн.) звернулося у 2017  році  632 осіб, з них 96 – одержувачів державної соціальної допомоги, решта – одержувачів житлової субсидії.

 Постановою передбачено застосування регіональних коригуючих коефіцієнтів до соціальних нормативів користування послугами газопостачання та електропостачання для індивідуального опалення (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409), для Полтавської області коригуючі показники для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення становлять: для індивідуальних житлових будинків(1-2-поверхові будівлі - 1, 073), для багатоквартирних житлових будинків(будівлі на 3 і більше поверхів – 0,783).

У разі використання природного газу для індивідуального опалення - 5,0 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;

Станом на 01.11.2017 року отримувачів житлових субсидій 5131(станом на 01.12.2016  року 3842 сім’ї).

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності  з 1 травня 2017 року, впроваджено оновлену програму житлових субсидій.

З урахуванням  прийнятих змін  у травні поточного року управлінням праці та соціального захисту населення  проведено перепризначення субсидій на наступний 12-ти місячний термін, яка буде розрахована на неопалювальний сезон, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.

Сім’ям, які вже отримували субсидію повторно звертатися до органів соціального захисту населення та подавати документи не потрібно.

Заяву і декларацію про доходи необхідно повторно подавати  лише сім’ям, які:

орендують помешкання;

мають зміни у складі сім’ї: ( хтось прописався чи виписався);

звертаються за отриманням субсидії на тверде паливо та скраплений газ;

виявили бажання отримувати субсидію за зареєстрованим місцем перебування.

Роботу проведено в повному обсязі, до перерахунку підлягало на період з 01 травня 2017 року по 30.09.2017 року  5051 особових справ – проведено перерахунок по 5003 особових справах(25 особам з яких відмовлено у призначенні у зв’язку з наявністю заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги більше 340 грн.) та 23 особам проведено перепризначення за новою заявою, які звернулися повторно для перерахунку у зв’язку зі зміною обставин, що впливають на призначення субсидій, що у відсотках становить 99%.

- на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на 2017 рік – подано 111 заяв, 93 з яких призначено (середній розмір становить 2845 грн. на одну сім’ю).

Після закінчення періоду отримання субсидії управління праці та соціального захисту  населення  самостійно здійснювало  розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.

 Було отримано  від організацій-надавачів житлово-комунальних послуг інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг по 104 боржниках по газопостачанню, 18 – борг по водопостачанню та 18 абонентів Полтаваобленерго. Всього 140 сімей, але на сьогодні залишилося 18 сімей, які ознайомлені повторно з механізмом відновлення права на отримання житлових субсидій та вирішують відповідну проблему.

Субсидія відповідним особам призначається за новою заявою та декларацією при умові надання довідки з організації-постачальника ЖКП.

 Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року №609, якою внесено зміни до порядку надання житлових субсидій, що набрали чинності з 19.08.2017 (з дня опублікування), зокрема:

- зменшено період, за який враховуються доходи домогосподарств для призначення житлових субсидій.

При розрахунку розміру субсидії на новий опалювальний сезон 2017/18 рр. – з 1 жовтня 2017 року  враховано  доходи громадян за I та II квартал 2017 року, а на неопалювальний період, який розпочнеться з 01 травня 2018 року – буде враховано  доходи за III та IV квартал 2017 року.

Сім’ям, які вперше звернуться за призначенням субсидії(чи перерахунком її розміру)  враховується середньомісячний сукупний  дохід за два  квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого  призначається субсидія.

Проблемним питанням постало врахування орендної плати за земельні частки паї!!!

Інформуємо, що відповідно п. 8 постанови  Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами та доповненнями):             Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС(Державною фіскальною службою України), Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг).

В паперових довідках у травні-червні 2017 року вказано, що орендну плату виплачено у місяцях 1 півріччя, а не поділено на 12 місяців, як цього вимагають отримувачі житлових субсидій, тому зміни в доходах можливі тільки при умові коригуючи до звітів 1 ДФ, які сільськогосподарські підприємства не зможуть подати.

Ще однією з особливостей є нарахування житлових субсидій непрацюючим пенсіонерам,   у разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць. Під час призначення субсидії на наступний період такій особі не враховуються її доходи у вигляді заробітної плати та доходи від підприємницької діяльності, якщо вона була непрацюючим пенсіонером на кінець періоду, за який враховуються доходи. Тобто, наприклад, якщо заяву подано у листопаді 2017 року – береться дохід за ІІ-ІІІ квартали 2017 року – останній місяць – вересень 2017 року.

З 1 травня поточного року при призначенні субсидії  не враховується  до доходу сім’ї  державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Відтепер розмір субсидії для пенсіонерів, інвалідів та інших непрацездатних  осіб збільшилась, адже соціальна норма для них збільшена майже в два рази.

Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір субсидії, збільшується з 48,87 кв. м. (на одну особу)   до 75 кв. м  (на одну-дві особи).

   Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити управління соціального захисту населення, шляхом подання відповідних документів, про наступні зміни:

       - складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався (у такому випадку подаються також нові заява і декларація);

       - соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;

       - про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень;

         - набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.

                Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про вищевказані зміни повертається за вимогою органу, що призначив субсидію, або безпосередньо отримувачем, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах –надавачах житлово-комунальних послуг.

                Новим у чинному законодавстві по субсидіях стало повернення невикористаної суми субсидії до бюджету:

після закінчення опалювального сезону невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення повертається підприємствами-надавачами такої послуги до бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидії.

При цьому передбачено монетизацію частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення. Виплата  проведена у грошовому еквіваленті вартості (станом на 1 травня)  зекономлених 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії.

По Шишацькому району чисельність отримувачів субсидії, включених до списків підприємств-надавачів послуг, у яких на рахунках залишилися частина невикористаних субсидій:електропостачання-3, газопостачання-1981, чисельність осіб, що звернулися до УПСЗН з заявами щодо виплати – електроенергія-2, газопостачання-1914, сума до виплати-1176,4 тис.грн., виплачено   879,5 тис.грн.

Заборгованість становить 296,9 тис.грн. для заявників у яких вказано банк Аваль та поштові відділення.

В районі діє комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг пільговій категорії населення за адресою фактичного місця проживання, у 2016 році за рішення районної  комісії призначено та проведено перерахунок розміру субсидії 592 сім’ям, 17 яких отримали субсидію на придбання скрапленого газу та твердого пічного побутового палива.

У разі відсутності змін розрахунок субсидії на наступний період здійснюється управінням праці  без повторного прийняття рішення комісії.

 

При перегляді усіх змін в законодавстві по призначенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг наводимо показники, які чітко вказують на різке зростання кількості отримувачів субсидії при зміні законодавства.

 

Період

Отримувачів субсидії на ЖКП(сімей)

Отримувачі субсидії на тверде паливо і скраплений газ

01.01.2014 року

253

2014 рік – 37 сімей

01.04.2015

428

2015 рік-66 сімей

01.08.2015

1300

01.01.2016

4922

2016 рік - 92 сім’ї

01.10.2016

4973

01.12.2016

5784+300 закінчення календарного року у грудні+99 нові заяви=6183 до закінчення 2016 року

01.11.2017 року

5131+146 звернення у листопаді

2017 рік-93 сім’ї

 

У фінансовому виразі сума нарахованої субсидії на тверде паливо та скраплений газ 290,9 тис. грн., кошти виплачено частково 287,9 тис.грн., сума кредиторської заборгованості становить 3 тис.грн. На ЖКП нарахована сума за 10 місяців 2017 року становить 36633,1 тис.грн., профінансовано 38279,5 тис.грн.(з урахуванням суми боргу за попередній опалювальний період 21936,6 тис.грн.), сума заборгованості становить 20290,2 тис.грн.

  Наслідком різких змін у зменшенні норм нарахування субсидій стала невдоволеність населення, зросла кількість звернень.

Управління праці повідомляє, що станом на 23.11.2017 року проводиться не тільки нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги, а і перевірка правильності нарахування розміру субсидії, адже за 2016-2017 р.р. проведено низку змін до законодавства по призначенню субсидій, як у питанні права на її отримання, так і в питанні розміру субсидії. По деяких підприємствах виявлено відсутність подання звіту 1 ДФ за тривалі періоди. Управлінням замовлено довідки та проведено перерахунки.

   Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться постійно інформаційно-роз’яснювальна  робота шляхом розміщення на веб-сайті райдержадміністрації , районній газеті «Сільське життя», Facebook.

З метою поінформованості жителів району управлінням  праці проведено наступні заходи у 2017 році:

  - проведено семінари для безробітніх на тематику «Призначення житлових субсидій та можливість перерахунків їх розміру» 20.01.2017 р., 15.02.201 р., 21.04.2017 р., 21.07.2017 20.10.2017року

  - матеріали розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці «Праця та соціальний захист»,  на стендах управління праці та в куточках соціального захисту населення селищної та сільських рад, на дошках оголошень в людних місцях.

   23.02.2017 року у  актовому залі Шишацької райдержадміністрації відбулася  нарада-навчання з уповноваженими  особами сільських рад та помічниками старост   старостатів Шишацької селищної ради ,  під час якої надано роз’яснення особливостей заповнення заяви та декларації для призначення житлових субсидій, висвітлено найбільш важливі проблемні питання, які виникають при призначенні субсидій на ЖКП, також наголошено про необхідність призначення на новий календарний рік усім отримувачам відповідних державних соціальних гарантій та надання довідок про склад зареєстрованих членів домогосподарств станом на 01.05.2017 року. 

У зв’язку з зміною чинного законодавства подано для  розміщення  інформаційних  матеріалів  щодо постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», набрала чинності з 1 травня 2017 року, якою впроваджено оновлену програму житлових субсидій», та  внесено зміни, зокрема, до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (зі змінами), змінено соціальні нормативи нарахування житлових субсидій, на веб-сайті райдержадміністрації та  в районну газету «Сільське життя»(опубліковано в №19 від 12.05.2017 року), 12.05.2017 року у  актовому залі Шишацької районної ради  відбулася  нарада-навчання з уповноваженими  особами сільських рад та помічниками старост   старостатів Шишацької селищної ради Шишацького району Полтавської області , представниками Шишацької філії ПАТ «Полтаваобленерго»,  дільниці Шишацького газопостачання, завідуючим відділенням надання соціальних послуг  фахівцями територіального центру на дому  під час якої роздано інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо змін у законодавстві згідно   Постанови  Кабінету Міністрів України від 26  квітня 2017 року № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,  зокрема,  оновленої програми житлових субсидій з 1 травня 2017 року.

24.05.2017 року направлено для розміщення на веб-сайт райдержадміністрації інформаційні матеріали на тему «»Чи призначать субсидію якщо є борги з оплати житлово-комунальних послуг?», для розміщення на веб-сайт та в району газету «Сільське життя» інформаційний матеріал «Монетизація частини невикористаної суми субсидії» (опубліковано  02.06.2017 року №22 «Сільське життя»).

07.06.2017 року розповсюджено буклети «Як отримати житлову субсидію» для розміщення  в куточках соціального захисту населення селищної та сільських рад, на дошках оголошень в людних місцях.

 13.06.2017 року направлено для розміщення на веб-сайт райдержадміністрації в районній газеті «Сільське життя»(опубліковано №25 від 23.06.2017 року)  та для розміщення в куточках соціального захисту населення селищної та сільських рад, на дошках оголошень в людних місцях інформаційні матеріали щодо термінів нарахування житлових субсидій та особливостей врахування наявних боргів з оплати будь-яких житлово-комунальних послуг при визначенні права на житлові субсидії.

  У зв’язку з зміною чинного законодавства подано для  розміщення  інформаційних  матеріалів  щодо  постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 №609 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності з 19 серпня 2017 року, внесено зміни до порядку надання житлових субсидій, зокрема, до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (зі змінами), змінено соціальні нормативи нарахування житлових субсидій, на веб-сайті райдержадміністрації та  в районну газету «Сільське життя»(опубліковано в №37 від 15 вересня 2017 року), 12.09.2017 року у  актовому залі Шишацької районної ради  відбулася  нарада-навчання з уповноваженими  особами сільських рад та помічниками старост   старостатів Шишацької селищної ради Шишацького району Полтавської області , представниками Шишацької філії ПАТ «Полтаваобленерго»,  дільниці Шишацького газопостачання, завідуючим відділенням надання соціальних послуг  фахівцями територіального центру на дому  під час якої роздано інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо змін у законодавстві згідно   Постанови  Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 609 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,  зокрема,  оновленої програми житлових субсидій з 19 серпня  2017 року.

22.09.2017 в Департаменті соціального захисту населення проведена нарада з начальниками відділів грошових виплат та компенсацій управлінь соціального захисту населення та працівників уповноважених соціальних підрозділів об’єднаних територіальних громад, які залучені для впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 21.06.2017 №1030.

За результатами наради дано доручення начальникам відділів грошових виплат та компенсацій управлінь соціального захисту населення організувати проведення навчань з уповноваженими особами старостатів об’єднаних територіальних громад, які проводять прийом документів на надання усіх видів державних соціальних гарантій.

04.10.2017 року проведено навчання з уповноваженими особами старостатів, які входять до ОТГ з  питань особливостей призначення основних видів державних соціальних гарантій, а саме: Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, Допомоги сім’ям з дітьми, Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю та дітям-інвалідам, Допомога на догляд за інвалідом І-ІІ гр. внаслідок психічного розладу,  житлові субсидії, пільги, надання соціальних послуг, статус багатодітних сімей, допомога дітям померлого годувальника.

Під час проведення наради-навчання наголошено про необхідність перевірки  оригіналів паспортних даних та інших документів, які є основними та важливими  матеріалами  для призначення державних соціальних гарантій.

27.10.2017 року управлінням  праці та соціального захисту населення,  у зв’язку з численними звернення пільгових категорій громадян щодо соціальних норм споживання природного газу, які використовуються при розрахунку розмірів субсидій та пільг, направлено  для проведення роз’яснювальної роботи серед населення «Пам’ятку про соціальні норми споживання природного газу, які застосовуються для розрахунку розмірів житлових субсидій та пільг» для розміщення на веб-сайт Шишацької райдержадміністрації та в районну газету «Сільське життя» (опубліковано в №44 від 03.11.2017 року).

Станом на 15.11.2017 року у значної кількості жителів району виникає ряд питань, як про терміни призначення житлових субсидій, так і про методику врахування доходів при призначенні чи перерахунку  їх ромірів, виплата невикористаних сум житлових субсидій згідно поданих заяв до 01.09.2017 року,  тому  постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота  спеціалістами безпосередньо в управлінні праці.

                Станом на 23.11.2017 року збільшилася кількість жителів району, які прийняли рішення подати заяву та декларацію для призначення житлових субсидій вперше  та повторно, щоб взявся інший період доходів. Неможливо залишити поза увагою і той, факт, що було надано  допомогу  безробітніми особами, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, та  направлені на громадські роботи.

Якщо узагальнити вищезазначену інформацію, спеціалісти відділу грошових виплат та компенсацій управління праці вчасно та згідно чинного законодавства проводять призначення та виплату державних соціальних допомог, завдяки праці у вихідні, святкові дні та подовжений робочий день.

 

 Проблемні питання і шляхи вирішення:

- несвоєчасність надання підприємствами, організаціями, установами звітів 1-ДФ до Державної фіскальної служби, що впливає на порушення термінів, невірне нарахування житлових субсидій;

 - затримка відповідей на електронні запити управління праці щодо доходів за квартали, що передують зверненню.

 

Начальник  управління праці

та соціального захисту населення                                                                        Т.І.Лень

 

91-0-53

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑