Географічні відомості

Версія для друкуВерсія для друку

Шишацький район розташований у пiвнiчно-схiднiй частинi Полтавської областi у межах Приднiпровської низовини, лiвобережної Днiпровської зони лiсостепу. Площа району 0,79 тис. кв. км. У районi 77 населених пунктiв (одне селище мiського типу та 76 сiл), якi пiдпорядкованi однiй селищнiй та 14 сiльським радам. Населення району становить 24,6 тисячi жителiв.
Центр - селище мiського типу Шишаки, райцентр Полтавської областi, центр селищної ради, якiй пiдпорядкованi села Бабичi, Вишневе, Григорiвщина, Легейди, Товсте, Хвощове, Ходосиха, Чернишiвка та 11 старостатів. Розташоване селище Шишаки в пiвнiчно-схiднiй частинi областi, на лiвому високому березi рiчки Псьол за 72 км вiд мiста Полтава та за 12 км вiд залiзничної станцiї Яреськи. Вищий лiвий берег - це виняток з правила Г. Корiолiса, вiдповiдно до якого у пiвнiчнiй пiвкулi правi береги рiчок вищi. Висота 168 м (вершина). Територiя 14 кв. км.
Населення селища становить 52611 житель.
Серед археологiчних пам’яток, виявлених в Шишаках, є 5 курганiв, знайдено крем’янi вироби доби неолiту, 2 поховання епохи бронзи. В урочищi Дернова Долина виявлено поселення раннiх слов’ян Черняхiвської культури (II - VI ст. н.е.). Тут знайдено речi, якими користувались люди скiфського перiоду та бiльш пiзнього перiоду племен - сiверян.
Шишацький район межує з Великобагачанським, Диканським, Зiнькiвським, Миргородським i Решетилiвським районами Полтавської областi.

Уперше Шишацький район було створено згідно постанови Президії ВУЦВК від 07 березня 1923 року. З 1923 по 1930 роки входив до Полтавського округу. У 1931 році його територія увійшла до складу Диканського району. У 1935 році Шишаки знов стали районним центром- спочатку Харківської, а 1937 року Полтавської області. У зв’язку з 100-річчям від дня смерті М.В.Гоголя з метою увічнення пам’яті письменника, Шишацький район постановою Верховної ради УРСР від 1 березня 1952 року було перейменовано на Гоголівський. Район носив цю назву до 1963 року,а потім його територію знову приєднали до Диканського району. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 року знову було створено Шишацький район по даний час.

З природних багатств є нафта, газ, глина, пiсок, джерела мiнеральних вод, незначнi запаси торфу, родючi чорноземнi грунти.
Серед промислових пiдприємств у районi дiє закрите акцiонерне товариство "Пласт", ПАТ "Яреськiвський цукровий завод", хлiбокомбiнат, завод мiнеральних вод, ЗАТ "Сагайдацьке хлiбоприймальне пiдприємство",  комбiкормовий завод.
У районi дiє 17 приватних сiльськогосподарських пiдприємств, 31 селянське фермерське господарство.

 

Наверх ↑