Географічні відомості

Версія для друкуВерсія для друку

Шишацький район розташований у пiвнiчно-схiднiй частинi Полтавської областi у межах Приднiпровської низовини, лiвобережної Днiпровської зони лiсостепу. Площа району 0,79 тис. кв. км. У районi 76 населених пунктiв (одне селище мiського типу та 75 сiл), якi пiдпорядкованi однiй селищнiй та 14 сiльським радам. Населення району становить 19345 тисячi жителiв(станом на 01 вересня 2020 року)
Центр - селище мiського типу Шишаки, райцентр Полтавської областi, центр селищної ради, якiй пiдпорядкованi села Бабичi, Вишневе, Григорiвщина, Легейди, Товсте, Хвощове, Ходосиха, Чернишiвка та 11 старостатів. Розташоване селище Шишаки в пiвнiчно-схiднiй частинi областi, на лiвому високому березi рiчки Псьол за 72 км вiд мiста Полтава та за 12 км вiд залiзничної станцiї Яреськи. Вищий лiвий берег - це виняток з правила Г. Корiолiса, вiдповiдно до якого у пiвнiчнiй пiвкулi правi береги рiчок вищi. Висота 168 м (вершина). Територiя 14 кв. км.
Населення селища становить 5261 житель.
Серед археологiчних пам’яток, виявлених в Шишаках, є 5 курганiв, знайдено крем’янi вироби доби неолiту, 2 поховання епохи бронзи. В урочищi Дернова Долина виявлено поселення раннiх слов’ян Черняхiвської культури (II - VI ст. н.е.). Тут знайдено речi, якими користувались люди скiфського перiоду та бiльш пiзнього перiоду племен - сiверян.
Шишацький район межує з Великобагачанським, Диканським, Зiнькiвським, Миргородським i Решетилiвським районами Полтавської областi.

Уперше Шишацький район було створено згідно постанови Президії ВУЦВК від 07 березня 1923 року. З 1923 по 1930 роки входив до Полтавського округу. У 1931 році його територія увійшла до складу Диканського району. У 1935 році Шишаки знов стали районним центром- спочатку Харківської, а 1937 року Полтавської області. У зв’язку з 100-річчям від дня смерті М.В.Гоголя з метою увічнення пам’яті письменника, Шишацький район постановою Верховної ради УРСР від 1 березня 1952 року було перейменовано на Гоголівський. Район носив цю назву до 1963 року,а потім його територію знову приєднали до Диканського району. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 року знову було створено Шишацький район по даний час.

З природних багатств є нафта, газ, глина, пiсок, джерела мiнеральних вод, незначнi запаси торфу, родючi чорноземнi грунти.
Серед промислових пiдприємств у районi дiє закрите акцiонерне товариство "Пласт", ПАТ "Яреськiвський цукровий завод", хлiбокомбiнат, завод мiнеральних вод, ЗАТ "Сагайдацьке хлiбоприймальне пiдприємство",  комбiкормовий завод.
У районi дiє 17 приватних сiльськогосподарських пiдприємств, 31 селянське фермерське господарство.

 

Наверх ↑