Надання послуг психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам Революції Гідності

Версія для друкуВерсія для друку

Надання послуг психологічної реабілітації

учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам

Революції Гідності

З моменту набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника АТО, постраждалого учасника Революції Гідності (далі – отримувач послуг) особа отримує право на отримання послуги з безоплатної психологічної реабілітації

Психологічна реабілітація це:

Комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.

Метою психологічної реабілітації є:

  1. збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я отримувачів послуг;
  2. досягнення соціально-психологічного благополуччя;
  3. зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих і стресових реакцій;
  4. запобігання інвалідності;
  5. профілактика агресивної та само руйнівної поведінки.

Для отримання такої послуги необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

В управлінні соціального захисту населення складається заява.

    До заяви необхідно додати такі документи:

•   копія паспорта (1, 2, сторінка реєстрації місця проживання);

▪ копія   документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

• копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

•  копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

•  копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

        Звертаємо увагу на те, що для отримання психологічної реабілітації жодних документів в медичних установах оформлювати не  потрібно.

Отримувач послуг самостійно обирає суб’єкт надання послуг (реабілітаційний заклад) із переліку тих, які надали гарантійні листи про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та відповідають встановленим вимогам – кваліфікаційним, вимогам фінансового, матеріально-технічного забезпечення, та для отримання вказаної послуги в стаціонарних умовах -   санітарно-епідеміологічним вимогам. 

    Орган соціального захисту укладає тристоронній договір з реабілітаційним закладом, який обрав отримувач послуг.

   Після укладення договору отримувач послуг отримує направлення на психологічну реабілітацію.

   Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися в індивідуальній та груповій формі. Форму, вид та обсяг психологічної реабілітації обирає отримувач послуг.

Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися короткостроково, періодично та довгостроково відповідно до Індивідуального плану реабілітації.

Строки надання послуг із психологічної реабілітації визначаються індивідуально для кожного отримувача послуг з урахуванням його потреб. Тривалість курсу психологічної реабілітації в стаціонарних умовах не перевищує 18 днів.

   Крім того, органами соціального захисту проводиться відшкодування вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад.

За додатковими роз’ясненнями з вищевказаних питань звертайтеся до управління праці та соціального захисту населення за адресою: вул.Партизанська, 2, 1 поверх, каб.11 або за телелефоном 9-18-67.

 

Забезпечення учасників антитерористичної операції

соціальною та професійною адаптацією

 

Учасник антитерористичної операції з моменту встановлення статусу учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни набуває право на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації.

Соціальна та професійна адаптація це:

Допомога у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля;

професійна адаптація учасників антитерористичної операції —  заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Для отримання такої послуги необхідно  звернутися  до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.

В управлінні соціального захисту населення заповнюється заява.

    До заяви необхідно додати такі документи:

• копія індивідуальної програми реабілітації (для інваліда війни);

•  копія паспорта (1, 2, сторінка реєстрації місця проживання);

▪ копія   документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

▪   копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

•    копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни.

 

До уваги учасників АТО:

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.

Тривалість навчального тижня для учасників антитерористичної операції не повинна перевищувати 36 академічних годин.

Професійне навчання може здійснюватися у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.

Строк підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється з урахуванням мети і складності навчання і становить не більше 500 годин.

Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.

За додатковими роз’ясненнями з вищевказаних питань звертайтеся до управління праці та соціального захисту населення за адресою: вул.Партизанська, 2, 1 поверх, каб.11 або за телелефоном 9-18-67.

 

 

 

 

Наверх ↑