ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України (Постанова КМУ від 08.04.2020)

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2020 р. № 266

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2018 р., № 57, ст. 1992; 2019 р., № 68, ст. 2361):

1) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS‑CoV‑2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину, призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк здійснюється без подання відповідної заяви та документів, передбачених цим пунктом, у такому ж розмірі, в якому вона виплачується в поточний шестимісячний строк.”;

2) абзац другий пункту 11 доповнити реченням такого змісту: “Період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS‑CoV‑2, та 30 днів з дня відміни карантину не зараховуються у період перебування на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.”.

2. Пункт 71 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669), після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS‑CoV‑2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину забороняється прийняття рішення про скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої статті 12 Закону.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2736; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2018 р., № 57, ст. 1992; 2019 р., № 69, ст. 2419):

1) абзац шостий доповнити новим другим реченням такого змісту: “Ця умова не застосовується на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS‑CoV‑2 (далі — коронавірусна хвороба (COVID-19), та протягом 30 днів з дня відміни карантину.”;

2) після абзацу дев’ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Перебіг строків, передбачених абзацами восьмим і дев’ятим цього пункту, зупиняється на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня відміни карантину.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий — двадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — двадцять першим;

3) абзац тринадцятий доповнити реченням такого змісту: “На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня відміни карантину забороняється зупинення акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” видаткових операцій за поточним рахунком у разі непроходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат.”.

_____________________

Наверх ↑