Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі до райдержадміністрації