Проект ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ШИШАЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ШИШАЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

 

 

 Вступ.                                                                                                                             4

1. Аналіз  економічного і соціального розвитку за 2017 рік

6

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан  використання  виробничого та трудового потенціалу

6

1.2.  Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, шляхи їх розв'язання та досягнення поставлених цілей

7

2. Цілі і пріоритети  економічного і соціального  розвитку

9

3. Впровадження децентралізації та реформи місцевого самоврядування

9

4. Фінансові ресурси

10

        4.1.  Джерела формування бюджетів

10

4.2.  Фінансування заходів

12

5. Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки

13

5.1. Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва

13

5.2. Сприяння розвитку внутрішньої торгівлі та цінова політика

14

        5.3 Розвиток системи надання адміністративних послуг

15

6.  Механізми регулювання           

17

        6.1. Управління об'єктами державної та комунальної власності

17

6.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

19

        6.3. Реалізація територіальних комплексних (цільових) програм

20

7.  Розвиток реального сектору економіки

21

       7.1. Промисловий комплекс

21

               7.1.1. Паливно-енергетичний комплекс

22

         7.1.2. Харчова промисловість

22

7.2   Агропромисловий комплекс

23

        7.2.1. Модернізація агропромислового комплексу

24

7.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації для забезпечення сталого розвитку малих фермерських та сімейних господарств, обслуговуючих кооперативів                                                                    

25

7.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування

27

7.3. Будівництво та житлова політика

29

7.4. Розвиток соціальної та транспортної інфраструктури

30

8.  Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

31

8.1. Інвестиційна політика

31

8.2. Розвиток експортного потенціалу

32

9. Енергозбереження та енергоефективність

33

10. Соціальна сфера

35

        10.1. Демографічна ситуація

35

10.2.  Грошові доходи населення та заробітна плата

36

10.3.  Соціальний захист населення та соціальна підтримка учасників              антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб

37

10.4. Пенсійне забезпечення

43

10.5. Житлово-комунальне господарство

45

11. Гуманітарна сфера

46

11.1. Охорона здоров'я

46

11.2. Освіта

48

11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

51

11.4. Культура

59

11.5. Фізична культура і спорт

60

11.6. Туристично-рекреаційна галузь

62

11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

62

12.  Природокористування та безпека життєдіяльності людини

64

13.  Створення нових робочих місць та розвиток трудового потенціалу

66

14.  Результати виконання програми

70

 

Додатки:

 

1. Основні показники та баланси соціально-економічного розвитку району  на 2018 рік

71

2. Бюджет розвитку району  на 2018 рік

84

3. Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в  2018 році

86

4. Перелік проектів розвитку району , реалізація яких передбачається в 2018 році

90

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Шишацького району на 2018 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації та прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства, визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку, а також комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабілізації розвитку економіки, недопущення зниження рівня життя населення Шишаччини, узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Проект Програми економічного і соціального розвитку Шишацького району на 2018 рік розроблено відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ, постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та враховуючи Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна».

В основу Програми покладені основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385), Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року та  іншими цільовими програмами розвитку відповідних сфер діяльності в району.

Метою Програми є реалізація державної політики економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, що створить умови для забезпечення достатнього рівня стабільності та можливості прискореного розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації програм розвитку району, сприятливого інвестиційного клімату, ефективної політики зайнятості, зростання заробітної плати та доходів населення.

Вiдповiдно до пріоритетів розвитку та існуючих проблем в Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району за 2017 рік та основні прогнозні показники на 2018 рік.

Прогнозні розрахунки показників економічного і соціального розвитку району на 2018 рік розроблені на підставі статистичних даних Головного управління статистики у Полтавській області з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області на 2018 рік і відображають наміри структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, організацій і господарств району щодо результатів їх діяльності у наступному році.

Програма містить перелік районних комплексних (цільових) програм, діючих на території району з визначенням виконавців. До Програми включено перелік інвестиційних проектів суб’єктів господарювання району, які будуть реалізовані ними у 2018 році, а також проекти, пріоритетні  для соціального розвитку та покращення життя територіальних громад району.

 Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району.

Фінансування заходів районних програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей районного бюджету.

Організацію щодо виконання Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи, які розробили відповідні розділи Програми.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Шишацькою районною радою за поданням Шишацької районної державної адміністрації. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

 

  1. Аналіз  економічного і соціального розвитку  за  2017 рік

 

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан  використання  виробничого та трудового потенціалу

Станом на 01.08.2017 року чисельність наявного населення Шишацького району становила 20091 осіб.

За січень-липень 2017 року реалізовано промислової продукції на суму 6532,5 млн. грн. Обсяг реалізації промислової продукції на душу населення становить 325,1 тис. грн.

За січень-вересень 2017 року валова продукція сільського господарства (без врахування населення) у цінах 2010 року склала 251,9 млн. грн., в тому числі рослинництва – 103,8 млн. грн., тваринництва – 148,1 млн. грн. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції зменшився у порівнянні до відповідного періоду  минулого року на 12,6 %.

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2484,3 тонн м’яса у живій вазі, 47898,3 тонн молока,  32,9 тис. штук яєць. У порівнянні до відповідного періоду попереднього року збільшились обсяги виробництва молока - на 671,4 тонн     (на 1,4 %) та  яєць на 30 тис. шт. (в 11,5 раза).Зменшились обсяги виробництва м´яса на 80,2 тонн (на 3,1%),

Середній надій молока на корову по району становить 5746 кг, що більше проти січня-вересня 2016 року на 478 кг, або на 9,1 %. Найвищі надої молока у ТОВ «Федунка» - 6534 кг, ТОВ «АФ ім. Довженка» - 6379 кг та  СТОВ «Воскобійники» - 6116 кг.

В сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах утримується 21416 голів ВРХ, в тому числі 8388 голів корів; 374 голови свиней; 202 голови коней; 283 голови  овець. Порівняно до січня-вересня 2016 року  зменшилось поголів’я ВРХ- на 719 голів, корів- на 531 голову, свиней – на 615 голів та повністю реалізовано поголів`я птиці. Збільшилось лише поголів`я овець – на 24 голови та коней – на 2 голови .

          Комплекс осінніх польових робіт в районі розпочався в першій декаді вересня..  Темпи посіву та збиральних робіт цього року значно перевищують минулорічні.

                В цілому по області планувалося скорочення  озимого клину, а на Шишаччині площа озимих під урожай 2018 року проти нинішнього року збільшується. Зокрема озимих  на зерно на 2210 га або на 35,1% (6305 га у  2017 році). Станом на 17 жовтня сільськогосподарськими підприємствами району фактично посіяно  10990 га озимих культур (106,7 % до плану). Маємо площу посіву на зерно – 8469  га (99,5 % до прогнозу).

За 1 півріччя 2017 року освоєно капітальних інвестицій на суму 240,1 млн. грн., що на душу населення становить 12,0 тис. грн. Станом на 1.10.2017 року введено в дію корівник для утримання 248 голів ВРХ та цех по приготуванню кормів СТОВ «Воскобійники». 12 вересня 2017 року у рамках Першого Європейського Дня Ферми в смт. Шишаки було проведено презентацію кормового центру ТОВ «Агрофірми «ім. Довженка». Новозбудований об’єкт – найбільший комплекс в Європі  з виробництва кормів. Він розрахований на виготовлення 300 тонн кормів на добу для 10 тис. голів ВРХ..

Станом на 01.07. 2017 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила 7946 грн., що більше відповідного періоду минулого року на 77,2%. Станом на 01.10.2017 р. заборгованість з виплати заробітної плати має  структурний підрозділ ТОВ “Гадячсир” в сумі    65,8 тис. грн. та ЗАТ «Пласт» у сумі 7820,2 тис.грн. Заборгованість по ТОВ «Гадячсир» поступово зменшується (на початок року вона становила 192,7 тис.грн.). А от  на ЗАТ «Пласт» хоча працюють лише 32 з 92 працівників на території нашого району, місцем розташування потужностей підприємства зареєстровано Шишацький район і сума заборгованості всіх працівників підприємства, згідно інструкції по заповненню «Звіту з праці», зараховується на наш район. На даний час на підприємстві ведеться перевірка, рахунки заарештовано, телефони відключено, газ видобувається, але не реалізується, а закачується в сховища. Розрахунки по заробітній платі не проводяться з кінця минулого року.

Надходження до зведеного бюджету станом на 1.10.2017 року становлять 1153,6 млн. грн., в тому числі до Державного бюджету надійшло 1051,1 млн. грн.,  до місцевого бюджету надійшло 102,5 млн. грн.. Недоїмка по платежах до Державного бюджету становить 54,8 млн. грн., до місцевих бюджетів 524,6 тис. грн..

До бюджету району надійшло власних коштів 23585,8 тис. грн. (110 % до плану). Обсяг доходів загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів склав 99207,9 тис. грн. (97,8 %), разом із спеціальним фондом  101685,9 тис. грн. (99,2 %).

Надходження власних коштів до Пенсійного фонду станом на 1.10.2017 року склали 141,5 тис. грн. Заборгованості з фінансування виплати пенсій немає. На 1 жовтня 2017 року заборгованість перед Пенсійним фондом становить 29,4 тис. грн.

На 01.10.2017 року статус безробітного мали  312 осіб, що на 169 осіб менше від початку року.

Працевлаштовано з початку року 725 безробітних громадянина.

Пройшли професійну підготовку – 306 осіб, з них  працевлаштовано 293  особи.

До участі в тимчасових та громадських роботах було залучено 317 безробітних громадян.

Заходами активної політики зайнятості охоплено 99,7 %  незайнятих громадян.

 

  Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, шляхи їх розв'язання та досягнення поставлених цілей

                Незважаючи на позитивну динаміку розвитку району в цілому, залишилась ще низка проблемних питань розвитку окремих секторів економіки та соціальної сфери, від вирішення яких великою мірою залежатиме виконання програми соціально-економічного розвитку району у 2018 році. Важливими факторами, що обмежують розвиток реального сектору економіки є соціально-політична напруженість через геополітичні проблеми та макроекономічну невизначеність, військовий конфлікт на сході України, що ускладнюють виробничий процес, спричиняють зростання негативних очікувань населення відносно економічного розвитку та власних матеріальних ресурсів. Також серйозними факторами, що обмежують економічний розвиток є:
                - у промисловості: високий знос основного капіталу; недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво; високі ціни на енергоносії (електроенергія, газ), що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність; високі інфляційні очікування та девальвація національної валюти; зменшення ринків збуту продукції; 
                - у сільському господарстві: дефіцит оборотних коштів у агропідприємствах; недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми підтримки сільгоспвиробників; відсутність дієвих механізмів підтримки розвитку тваринництва; великі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами; цінова нестабільність на продукцію рослинництва та тваринництва; високі ціни та подальше їх зростання через девальвацію національної валюти на матеріально-технічні засоби, енергоносії, добриво, насіння та паливо-мастильні матеріали;
                - на ринку праці: складна демографічна ситуація; трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон; низька мотивація до праці; диспропорції у професійно-кваліфікаційній структурі попиту та пропозиції на місцевому ринку праці; наявність тіньової зайнятості; зниження рівня реальної заробітної плати;          - у бюджетній сфері: велика мережа закладів соціально-культурного призначення; їх висока енергоємність.

                - низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій;
                Саме на вирішення нагальних проблем району та досягнення основної мети – досягнення рівномірного та збалансованого розвитку реального сектору економіки, запобігання поглибленню соціально-економічних диспропорцій, активізації місцевої економічної ініціативи спрямовані пріоритетні завдання розвитку району у 2018 році.

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

                - підвищення рівня доходів населення шляхом забезпечення позитивної тенденції щодо зростання розміру заробітної плати, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження та розвитку трудового потенціалу;

                - сприяння сталому функціонуванню промислового виробництва шляхом стабілізації роботи промислових підприємств, технічного переоснащення та модернізації виробництв;

                - забезпечення позитивної динаміки розвитку агропромислового комплексу шляхом технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі, широкого застосування ресурсозберігаючих машинних технологій, ефективного використання земельних ресурсів;

                - сприяння приросту обсягів інвестицій у пріоритетні галузі економіки району, розширення зони залучення інвесторів;

                - забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, залучення додаткових ресурсів для наповнення місцевих бюджетів, підвищення результативності бюджетних видатків.

 

2. Цілі і пріоритети  економічного  і  соціального  розвитку

Цілями і пріоритетами програми економічного і соціального розвитку Шишацького району на 2018 рік є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

-  поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення, зниження рівня інфляції через розширення пропозиції товарів і послуг;

-  підвищення рівня інвестиційної привабливості району;

- проведення ряду заходів по нарощуванню обсягів промислового    виробництва;

- підтримка підприємництва та посилення його ролі в соціально – економічному розвитку;

-  підвищення рівня раціонального використання природних ресурсів;

- підвищення рівня ефективності функціонування житлово - комунального господарства, розвиток конкурентного середовища і ринку послуг;

- впровадження альтернативних джерел енергозбереження з використанням місцевих видів палива та заходів з енергозбереження в бюджетних установах;

- модернізація та подальша структурна перебудова аграрної галузі шляхом розширення можливостей щодо залучення інвестиційних ресурсів в розвиток сільського господарства;

-  підвищення рівня оплати праці;

-  підвищення ефективності використання трудових ресурсів;

-  формування конкурентноспроможної робочої сили на ринку праці;

-  сприяння підвищенню економічної активності населення району;

-  недопущення погіршення ситуації у сфері зайнятості населення, сприяти розширенню сфери застосування праці економічно активного населення за рахунок створення нових робочих місць, в т.ч. у сфері малого і середнього бізнесу;

- сприяння у створенні робочих місць для соціально незахищених громадян на заброньованих робочих місць на діючих підприємствах;

-  ліквідація існуючої заборгованості по заробітній платі та максимальне скорочення заборгованості до Пенсійного фонду України;

- покращення надання соціальних послуг і забезпечення соціального захисту населення;

-  підвищення соціальних стандартів та покращення умов життєдіяльності сільського населення;

-  підтримка вразливих верств населення.

 

 

 

3. Впровадження децентралізації та реформи місцевого самоврядування в  Шишацькому районі

                19.08.2015 року на території Шишацького району було утворено Шишацьку територіальну громаду, до складу якої увійшли 63 населених пункти (смт. Шишаки та 62 сільських населених пункти), на базі яких діяли 12 органів місцевого самоврядування (1 селищна та 11 сільських рад).Площа громади складає 608 кв. км.

Загальна кількість мешканців громади складає 15307 осіб, у тому числі дітей: дошкільного віку – 976, шкільного віку – 1915.

Основним напрямком господарської діяльності на території громади є сільськогосподарське виробництво – рослинництво, тваринництво. Загальна площа ріллі по громаді становить  39508,6082 га, з них зрошення – 1431 га.

Основні сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка», ТОВ «Вікторія Агроекспо», СТОВ «Вособійники», ПСП «Нива», ПП «Агроекологія», ФО «Росток», ФГ «Ромашка», ФГ «Агро-Дарина».ТОВ «Агрофірма «ім.Довженка» є одним з найбільших виробників молока в області.

Основну товарну структуру експорту складає продукція рослинництва – зернові культури.

Торгівельні послуги надають 186  торгових точок, у тому числі 169 магазинів, 17 закладів громадського харчування, комунальне підприємство «Шишацький селищний комунальний  ринок», 4-АЗС, 1-ГЗС, 6 аптечних кіосків та аптек.

На території  територіальної громади житлово-комунальні послуги  надає новостворене підприємство – КП «Техкомунбуд» ( каналізаційні, водопровідні  роботи, капітальний і поточний ремонт доріг, прибирання сміття та інші послуги).

На території громади діють 3 автобусних маршрути приміського сполучення та 24 міжміських. Щоденна кількість рейсів – 27. Усі населені пункти мають автобусне сполучення, деякі факультативно.

По території району проходить залізнична магістраль: Полтава – Київ.

        За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території функціонують
63 заклади соціально-культурної сфери:

- 16 закладів охорони здоров'я, у тому числі: 8 фельдшерських пунктів,
6 амбулаторій, 1 лікарня, 1 станція швидкої допомоги;

- 12 загальноосвітніх навчальних закладів, 13 дошкільних навчальних закладів та будинок дитячої та юнацької творчості;

- 20 закладів культури та 1 заклад фізичної культури.

Не увійшли до складу Шишацької територіальної громади 3 сільських ради: Яреськівська, Ковалівська, Федунська.

Основними заходами по впровадженню децентралізації на 2018 рік є:  

- виїзди голови та заступників голови райдержадміністрації в сільські ради, які ще не об`єдналися,  по роз`ясненню щодо переваг розвитку громад внаслідок об`єднання;

- пропагування переваг децентралізації через засоби масової інформації.

 

4. Фінансові ресурси

 

4.1.Джерела формування бюджетів

Оцінка поточної ситуації  за січень-вересень 2017 року:

Загальний обсяг надходжень до місцевих бюджетів Шишацького району з урахуванням  бюджету Шишацької ОТГ за 9-ть місяців становить   206,0 млн. грн. , відповідно 101,4 відсотки до планових показників бюджету та 79,1 відсотків до річного плану.

Місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів ) виконано в сумі 92,7 млн. грн., що становить  108,6 % до плану за звітний період та 82,5 відсотків до річного плану надходжень .

До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів ) надійшло 88,7 млн. грн., що на 5,5 млн. грн. (6,6 %)  більше за планові показники та 80,9 % до річного плану.

Планові показники загального фонду виконані по всіх місцевих бюджетах  району.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету та бюджету Шишацької ОТГ становлять 50,9 млн. грн., що на 4,5 млн. грн. (9,7 %) більше,  ніж по плану за 9-ть місяців та 82,0 % до річного плану.

Податку на майно в частині плати за землю надійшло 22,0 млн. грн. (117,6 % до плану).

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшло 2,6 млн. грн. (63,4 % до плану).

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 4,0 млн. грн., з них власні надходження бюджетних установ становлять 3,4 млн.грн.

 

Місцеві бюджети Шишацького району

 

Показники

2016

Звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

Обсяг, млн.грн. 

у %

Обсяг, млн.грн. 

у %

Обсяг, млн.грн. 

у %

Доходи місцевих бюджетів - всього

270,9

100

272,0

100

 

293,2

100

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)

157,8

58,3

121,8

44,8

148,0

50,5

у тому числі по основних видах податків і зборів:

78,6

34,6

91,5

33,6

103,8

35,2

Податок на доходи фізичних осіб

52,5

23,1

61,0

22,4

72,3

24,7

Податок на майно в частині плати за землю

21,4

9,4

25,5

9,4

26,0

8,7

Акцизний податок

4,7

2,1

5,0

1,8

5,5

1,8

Видатки місцевих бюджетів  - всього

264,7

100

304,8

100

293,2

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Трансферти

113,1

42,7

150,2

49,3

145,2

49,5

Бюджет розвитку

37,5

14,2

52,6

17,3

18,5

6,3

 

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів району;

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

                               - забезпечити виконання доходної частини місцевих бюджетів району - фінансове управління  райдержадміністрації ,Шишацька ОТГ – протягом року;

                - запровадження середньострокового бюджетного планування, складання проектів місцевих бюджетів, що мають взаємодію з державним бюджетом України, із застосуванням програмно – цільового методу в бюджетному процесі - фінансове управління  райдержадміністрації ,Шишацька ОТГ – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

    -  обсяг доходів бюджету району, до складу якого входять три сільських , районний бюджет та бюджет Шишацької ОТГ, на 2018 рік за прогнозними розрахунками  з урахуванням офіційних трансфертів становитиме 293,2 млн.грн.;

                - основним бюджетоутворюючим податком  є податок на доходи фізичних осіб, який планується отримати в розмірі 72,3 млн. грн., або 24,7 відсотки від загальної суми  надходжень бюджету;

                - рентна плата за використання природних ресурсів ( користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату )запланована в сумі 32,0 млн.грн. з урахуванням положень  ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» ;

- податку на майно в частині плати за землю заплановано отримати в сумі 26,0 млн.грн., або 8,7 відсотки від суми власних надходжень бюджету;

- акцизного податку заплановано отримати в сумі 5,5 млн.грн.;

- прогноз доходів місцевих бюджетів на 2018 рік  без врахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 148,0 млн.грн.;

- офіційних трансфертів до бюджету передбачається отримати в сумі 145,2 млн.грн.

 

4.2.Фінансування заходів

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

                - впровадження середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу в бюджетному процесі для досягнення кінцевого результату, який відповідатиме пріоритетам державної та регіональної політики і сприятиме досягненню стратегічної мети розвитку Шишацького району;

                - підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

                - запровадження середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу в бюджетному процесі -фінансове управління  райдержадміністрації, Шишацька ОТГ – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

-   прогноз бюджетних ресурсів становитиме два наступних за плановим роки.

 

 

5. Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки

 

5.1. Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання через центр надання адміністративних послуг при Шишацькій районній державній адміністрації;

забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу;

сприяння формуванню розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва для забезпечення ефективної підприємницької діяльності.

створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;

спрощення процедури та збільшення обсягів надання державної фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва, у тому числі мікрокредитів для започаткування та провадження підприємницької діяльності.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення повноцінного впровадження засад та принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності - структурні підрозділи райдержадміністрації, сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації– протягом року;

- надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів в рамках реалізації «Програми підтримки розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Шишацькій ОТГ на 2017-2018 роки», виділення з  селищного бюджету 85 тис.грн. –Шишацька ОТГ– протягом року;

- проведення навчань з питань провадження підприємницької діяльності – районний центр зайнятості, Шишацьке відділення Миргородської ОДПІ, сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

- забезпечити ефективну роботу центру з видачі документів дозвільного характеру у складі Центру надання адміністративних послуг при Шишацькій райдержадміністрації, сприяння матеріально-технічному та інформаційному розвитку цього центру – Центр надання адміністративних послуг при Шишацькій райдержадміністрації - протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

- недопущення прийняття регуляторних актів, розроблених з порушенням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

- збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. населення до 32 одиниць;

- збільшення кількості зайнятих працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих працівників підприємств до 5 %.

 

5.2. Сприяння розвитку внутрішньої торгівлі та цінова політика

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері торгівлі та послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у якісних і безпечних товарах та послугах за доступними цінами;

- збереження позитивної динаміки обсягів роздрібного товарообороту суб’єктами господарювання сфери торгівлі;

 здійснення цінової і тарифної політики в районі з метою недопущення надмірного зростання цін на основні види продовольчих товарів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування в сільській місцевості – сектор економічного розвитку і  торгівлі райдержадміністрації, сільські та селищна ради- протягом року;

 проведення робіт із забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до підприємств торгівлі, побутового обслуговування та закладів ресторанного господарства – Шишацька  райдержадміністрація, сільські та селищна ради - протягом року;

 проведення в межах повноважень моніторингу роздрібних цін на соціально значущі продукти харчування– сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

 організація та проведення ярмарково-виставкових заходів,  ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, тощо – сектор  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів   райдержадміністрації, сільські та селищна ради – протягом року;

  надання підтримки місцевим виробникам соціально важливих продовольчих товарів шляхом збільшення реалізації товарів місцевого виробництва через регіональну торгову мережу, сприяння їм у відкритті фірмових підприємств торгівлі для організації торгівлі продукцією власного виробництва, залучення їх до постачання продуктів харчування бюджетним установам району - відділ агропромислового розвитку ,екології та природних ресурсів  райдержадміністрації, сільські та селищна ради – протягом року;

  забезпечення проведення постійного діалогу влади і бізнесу з метою досягнення домовленостей щодо стабільних цін на основні товари і послуги -– сектор  економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, сільські та селищна ради – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

зростання обсягу роздрібного товарообороту (у реальному вимірі) на 9,6 % (62,9 млн. гривень). У розрахунку на 1 особу роздрібний товарооборот досягне 3150 гривень.

-   проведення ярмарково- виставкових заходів збільшити на 10 відсотків.

 

 5.3 Розвиток системи надання адміністративних послуг

 

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба у розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади. Складовою частиною цього напрямку є своєчасне, повне та якісне надання адміністративних послуг, в тому числі документів дозвільного характеру. У грудні 2013 року створений та розпочав свою діяльність Центр надання адміністративних послуг при Шишацькій районній державній адміністрації. Метою його створення є спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання в Шишацькому районі, створення зручних умов для громадян і суб’єктів господарської діяльності при отриманні адміністративних послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади. 

Центром надання адміністративних послуг надається  48 адміністративних послуг та 4 документа дозвільного характеру. Найпоширенішими є адміністративні послуги у сфері реєстрації права власності, бізнесу та кадастрового реєстру.

Так, за 10 місяців 2017 року  до Центру звернулося 4486 особи надано 4273 адміністративні послуги. Позитивним є факт, що всі адміністративні послуги надано у терміни, передбачені чинним законодавством та без відмов. Крім того, згідно внутрішніх правил роботи Центру, час перебування суб’єкта звернення у черзі до адміністратора не перевищує 3-5 хвилин.                                         Аналіз статистичних даних роботи Центру у 2017 році, свідчить, що середня кількість адміністративних послуг у місяць становить 449 одиниць. Враховуючи масовість та актуальність попиту населення району у отриманні адміністративних послуг, передбачаємо незначний ріст кількості звернень щодо надання адміністративних послуг у 2018 році.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- надання інформаційної, консультаційної та практичної допомоги  фізичним та юридичним особам в отриманні адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності;                                                                                                                       

- розробка та впровадження заходів для спрощення механізмів і скорочення термінів отримання в відповідних установах адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру;    

                -визначення причини виникнення наявних перешкод у започаткуванні та здійсненні господарської діяльності, надання пропозицій щодо подальшого реформування в сфері адміністративних послуг;                                                                                        - створення належних умов для забезпечення ефективного та якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень постійне поліпшення їх якості обслуговування;                                                                                                                                                                     - удосконалення взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та органів місцевого самоврядування.;

                 - задоволення в необхідних обсягах потреби громадян, суспільства і держави в інформації;

            - створення умов для гарантованого зберігання документів архівних фондів;

            - забезпечення функціонування Трудового архіву за рахунок об’єднаних коштів територіальних громад сіл та селища району;

            - зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

            - забезпечення виїздів керівників райдержадміністрації та її структурних підрозділів у територіальні громади району та зустрічі з громадянами;

             - проведення прийому громадян у виконкомах селищної та сільських рад, надання консультативних послуг;

              - технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, комп'ютерної та оргтехніки (придбання пально-мастильних матеріалів, тонерів, картриджів, канцтоварів, паперу);

    - передплата періодичних видань, придбання методичної літератури тощо;

   - максимальне надання адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

  - створити належні умови для очікування та заповнення необхідних документів, у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

  - мінімізація часу на очікування в черзі до адміністратора;

            -  передбачити кошти в районному бюджеті на забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг в сумі 100,0 тис.грн.;                                                                                                                                                                                              - забезпечити професійну перепідготовку  адміністраторів та державних реєстраторів на базі Центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та шляхом самоосвіти за рахунок  коштів районного бюджету в сумі 10,0 тис.грн.;

             - передбачити кошти в районному бюджеті на забезпечення діяльності Трудового архіву в сумі 179,6 тис. грн.;

            - виявлення та внесення до джерел комплектування документами, за погодженням з архівним відділом райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території району;

             - зберігання відповідно до умов визначених Держкомархівом, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;

             - проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні;

          - організація користування документами у службових, соціально-
правових, наукових та інших цілях, надання юридичним особам і
громадянам, у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок,
копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганн;.               

             - участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій - джерел комплектування.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                - зведення кількості відвідувань Центру до двох разів (при поетапному отриманні адміністративної послуги);

          -  прогнозований показник кількості звернень  в 2018 році 5400 одиниць;

         - задовольняти в необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держави в архівній інформації;

          - забезпечити повноцінний захист усіх архівних документів, що є надбанням територіальних громад сіл та селища району;

             - забезпечити ефективне функціонування Трудового архіву для централізованого  тимчасового зберігання архівних документів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Механізми регулювання

6.1. Управління об'єктами державної та комунальної власності

На даний час Шишацька районна рада залишається засновником 19 організацій (підприємств, установ, закладів), одна з яких є комунальним підприємством, вісім є закладами освіти, одна заклад охорони здоров’я, дев’ять закладів культури.

У спільній (комунальній) власності територіальних громад Шишацького району нараховується двадцять дев’ять об’єктів, право власності на які закріплене за Шишацькою районною радою.

Нерухоме майно на цих об’єктах закпріплено на праві оперативного управління за організаціями (підприємствами, установами, закладами), які фінансуються за рахунок, як державного так і місцевого бюджетів.

З метою ефективного використання майна спільній (комунальній) власності територіальних громад Шишацького району, майно яке не використовується здано в оренду на умовах договорів - укладено 19 договорів оренди, як з бюджетними організаціями, так і з іншими організаціями (підприємствами), а також з фізичними особами – підприємцями.

За  дев’ять місяців поточного року за оренду майна спільній (комунальній) власності територіальних громад Шишацького району до районного бюджету надійшло 35442,73 гривні орендної плати.

В межах фінансових можливостей бюджету та при необхідності ведеться відповідна робота щодо підтримання об’єктів спільній (комунальній) власності територіальних громад Шишацького району в належному стані (проведення ремонтів).

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- створення умов для забезпечення балансоутримувачем ефективної фінансово-господарської діяльності та належного виконання покладених на нього відповідних функцій та завдань;

-  здійснення обліку майна спільної власності територіальних громад;

- своєчасне оформлення належних правовстановлюючих документів та технічної документації з подальшою державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та земельні ділянки об’єктів;

-  здійснення контролю за своєчасною сплатою орендної плати;

- ефективне використання майна цих об’єктів.

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

№ з/п

Завдання і заходи

Відповідальні

за виконання

1

2

3

1

Фінансове забезпечення об’єкту

районна державна адміністрація (РДА),

районна рада

2

Проведення моніторингу фінансової діяльності об’єктів спільної (комунальної) власності територіальних громад району

фінансове управління РДА, адміністрація (балансоутримувач) об’єкта

3

Фінансове забезпечення заходів щодо

- оформлення (виготовлення / внесення змін) документів на право власності на нерухоме майно спільної  (комунальної) власності територіальних громад району закріплене за об’єктом;

- оформлення (виготовлення / внесення змін) документів на право користування земельною (ними) ділянкою (ками) на яких розміщується об’єкт;

 - внесення змін, доповнень відповідно до вимог чинного законодавства або змін

у функціональній діяльності, до Статутів об’єктів

районна державна адміністрація,

апарат районної ради, балансоутримувач об’єкта,

сільська рада,

реєстраційна служба

бюро технічної інвентаризації,

земельний відділ

4

Урегулювання питань при зміні власника об’єкта

районна рада,

сільська рада,

інші зацікавлені організації

5

Передача, реалізація майна об’єктів спільної (комунальної) власності територіальних громад району

районна рада,

селищна рада,

сільська рада,

інші зацікавлені організації

6

Ведення реєстру майна спільної (комунальної) власності територіальних громад району закріпленого (яке перебуває на балансі) за підпорядкованими об’єктами та відстеження його руху

районна рада

7

Проведення моніторингу ефективності використання майна об’єктів спільної (комунальної) власності територіальних громад району

районна рада

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- забезпечення функціонування об’єкта відповідно до Статуту та вимог сфери діяльності у якій він працює;

- підвищення ефективності використання майна спільної (комунальної) власності територіальних громад району відповідно до його призначення. . 

 

6.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

19.02. 2016 року набрав чинності Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VІІІ (далі – Закон), проект якого був розроблений Мінекономрозвитку України з метою оптимізації процедур закупівель, підвищення рівня  прозорості та відкритості здійснення закупівель, рівня конкуренції у сфері публічних закупівель  та зниження рівня корупції шляхом запровадження системи електронних закупівель та електронної системи оскарження, підвищення професійності закупівельників.

Цей Закон містить низку концептуальних змін  щодо здійснення публічних закупівель  замовниками із обов´язковим використанням електронної системи закупівель, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.

Основана мета реформи – суттєве зниження корупції під час закупівель за публічні кошти, досягнення максимальної ефективності та економії. Успішна реалізація проекту має повернути довіру бізнесу до держави та стимулювати його до участі в держаних тендерах. Головний принцип системи ProZorro – «всі бачать все». Тепер кожен бажаючий може дізнатися хто, що і як закуповує за кошти платників податків. Пересічний громадянин можете відслідкувати, що саме закуповує та чи інша державна установа чи організація.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

викорінення і системне запобігання корупції;

забезпечення прозорості державних закупівель;

дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо застосування системи державних електронних закупівель;

неприпустимість дискримінації та об’єктивна оцінка тендерних заявок;

простота і легкість застосування процедур.

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

підвищення фахового рівня учасників тендерних закупівель шляхом організації проведення семінарів практикумів - фінансове управління  райдержадміністрації ,Шишацька ОТГ  - протягом року;

відкритість у прийнятті всіх необхідних рішень - фінансове управління  райдержадміністрації ,Шишацька ОТГ – протягом року;

публічний моніторинг торгів та оцінка ризиків.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                  - спрощення доступу бізнесу до участі в державних закупівлях;

економія бюджетних коштів у зв’язку із застосуванням системи електронних торгів – 15%;

 скорочення часу на проведення тендерних процедур;

 повна звітність і аналіз всіх державних закупівель.

 

 

6.3. Реалізація районних цільових (комплексних) програм

                Протягом 2017 року за підтримки районного бюджету та бюджету Шишацької селищної ради реалізується 30 районних цільових (комплексних) програм, спрямованих на вирішення соціально- економічних проблем регіону, відповідно до Програми соціально – економічного розвитку Шишацького району на 2017 рік.

                Загалом, за рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців поточного року профінансовано 15 програм на суму 1159,1 тис. грн. або 68,5% до запланованих. У поточному році закінчується термін дії 5 (п`яти) цільових галузевих програм, які реалізовувалися за рахунок усіх можливих джерел.

                 За оперативними даними, у наступному році заплановано реалізацію біля 25 програм, переважно у гуманітарній та соціальній сферах.

                 Економічна та соціальна ефективність та доцільність поетапного виконання програм визначаються системою результативних якісних та кількісних показників.

Назва програми та головного розпорядника

Планові обсяги фінансування  на 2017 рік (тис.грн.)

Фактичні обсяги фінансування (тис.грн.)

План/факт у %

1

2

3

4

5

 

Районна рада

 

 

 

 

Райдержадміністрація

 

 

 

1

Програма економічного та соціального розвитку Шишацького району на 2017 рік

200,3

126,4

63,1

2

Районна програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, сімей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах на період з 2017 до 2020 року

14

4,7

33,6

3

Районна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характер на 2016-2020 років

8

-

-

4

Районна програма інформатизації Шишацького району на 2016-2018 роки

36,9

35,0

94,9

5

Програма сприяння управлінню Державної казначейської служби України у Шишацькому районі Полтавської області на 2017 рік

20

20

100

6

Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2012-2016 роки

50

50

100

7

Програма соціального захисту населення  на 2017-2018 роки "Турбота"

109,1

48,3

44,3

8

Програма забезпечення виконання Шишацькою РДА у 2017 році делегованих повноважень районною радою

285,4

285,4

100

9

Програма збереження архівних документів Трудового архіву Шишацького району на 2016-2020 роки

2,6

1,4

53,8

10

Районна  програма "Цукровий діабет "на 2017-2020 роки

175

175

100

 

Відділ освіти, молоді, спорту та культури районної державної адміністрації

 

 

 

11

Районна комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 -2019 роки

133,7

90,1

67,4

12

Районна програма розвитку культури і туризму Шишацького району на 2015-2020 роки

40

34,4

86,0

13

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Шишацького району на 2016-2020 роки

40

39,5

98,8

 

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

 

 

14

Програма соціального захисту населення  на 2017-2018 роки "Турбота"

495,8

239,7

48,3

15

Програма зайнятості населення Шишацького району на 2013-2017 роки

10

9,3

93

 

 

1692,7

1159,1

68,5

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

                - забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію районних цільових (комплексних) програм;                 -  підвищення відповідальності розпорядників за цільовим використанням бюджетних коштів;

                - забезпечення координації діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для виконання запланованих заходів програм;

                - залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожньої мережі, інженерної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

                 - проведення фінансової та економічної Експертизи проектів програм, що планується реалізовувати за рахунок коштів районного бюджету – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації , фінансове управління райдержадміністрації– протягом року;

                - проведення щорічного моніторингу результативності їх реалізації з метою оцінки доцільності та ефективності поетапної реалізації – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

           - реалізація проектів Стратегії соціального партнерства ПрАТ “Нафтогазвидобування” та Шишацького району – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року.

 

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                - раціональне та ефективне використання бюджетних коштів;

                - виконання запланованих заходів, досягнення якісних та кількісних результативних показників, визначених кожною програмою.

 

7.  Розвиток реального сектору економіки

 

7.1. Промисловий комплекс  

Виробнича спеціалізація району: газовидобувна, переробка газового конденсату, харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, виробництво зернових та технічних культур, тваринництво. Серед районів області за обсягом реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу у розрахунку на одиницю населення Шишацький район в І півріччі 2017 року посів перше місце.

 

7.1.1.  Паливно-енергетичний комплекс

До підприємств паливно-енергетичного комплексу району  належать ПрАТ «Нафтогазвидобування», ПрАТ «Пласт» та ТОВ «Енергетична Альтернатива 7».

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

     забезпечення стабільної діяльності промислових підприємств району та зростання обсягів реалізації промислової продукції ;

      технічне переоснащення та модернізація виробництв, які базуються на досягненнях науково-технічного прогресу, ефективних енергозберігаючих та екологічно чистих технологіях.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-     нарощування обсягів виробництва – промислові підприємства району – протягом року;

- проведення геологорозвідувальних робіт на перспективних нафтогазоносних площах з метою нарощення ресурсної бази вуглеводнів, введення в експлуатацію нових свердловин – промислові підприємства району – протягом року;

          -  впровадження прогресивних технологій з метою інтенсифікації видобування вуглеводнів, проведення капітальних ремонтів свердловин,  промислові підприємства району – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

    загальний обсяг реалізо­ваної продукції у відпускних цінах підприємств становитиме 11430,1 млн.грн., а у розрахунку на одну особу населення – 572,3 тис. гривень;

    обсяг виробництва промислової продукції у натуральному виразі становитиме: видобуток газу – 1694,6 млн. м3, газового конденсату – 56,9 тис.тонн.

 

7.1.2. Харчова промисловість

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

забезпечення стабільної виробничої діяльності діючих підприємств;

пошук та освоєння нових ринків збуту продукції;

покращення матеріально-технічної бази промислових підприємств;

зниження рівня енергоємності продукції.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-  підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції – промислові підприємства району – протягом року;

-       зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій – промислові підприємства району – протягом року;

-  реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на розширення виробничих потужностей, оновлення основних фондів підприємств, встановлення нового обладнання  – промислові підприємства району – протягом року;

-    нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції та розширення її асортименту, підвищення якості продукції – промислові підприємства району – протягом року;

- сприяння участі провідних промислових підприємств у виставково-ярмаркових заходах – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, промислові підприємства району – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

    загальний обсяг реалізо­ваної продукції у відпускних цінах підприємств становитиме 1093,2 млн.грн., а у розрахунку на одну особу населення – 54,7 тис. гривень;

    обсяг виробництва промислової продукції у натуральному виразі становитиме: цукор -72,0 тис. тонн; вода мінеральна – 400,5 тис.дал; хлібобулочні вироби – 111 тонн; олія – 0,2 тис.тонн.

 

 

7.2 Агропромисловий комплекс

 Шишаччина належить до групи районів із високим рівнем сільськогосподарського виробництва. Аграрний сектор району є важливою галуззю економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку  та дає значній частині сільського населення робочі місця.

Основними завданнями аграрної політики району в 2018 році стануть подальший розвиток галузі в напрямі  підвищення конкурентноздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках, зростання рівня забезпеченості продукцією сільського господарства та продуктами її переробки населення регіону, соціальне  відродження села.

Основними виробниками сільськогосподарської продукції в районі є великі та середні сільськогосподарські підприємства. У 2017 році аграріями намолочено  зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) -  38,9 тис. тонн, при урожайності 44,4 ц/га. Станом на 17 жовтня 2017 року  кукурудза зібрана  на площі 4,1 тис. га,  валовий збір становить 19,3 тис. тонн, урожайність  46,5  ц/га , залишилось до збирання – 3619 га.

В районі технічні культури вирощуються на площі 12,5 тис. га, в т.ч. соняшник 4,4 тис. га, соя -  5,0 тис. га,  цукрові  буряки  3,1 тис. га.       Станом на 17.10.2017 аграрії району продовжують збирання врожаю  соняшнику, намолочено 10,7 тис. тонн   при урожайності 27,0 ц/га. Соя зібрана на площі 4038 га, намолочено 5,1 тис. тонн при урожайності 12,6 ц/га, залишилось до збирання 949 га. Цукрових буряків накопано 48,5 тис. тонн   з площі 1158 га, середня урожайність по  району становить 419 ц/га. Залишилось  ще зібрати урожай солодких коренів з площі 1901 га.

Під урожай 2018 року  посіяно озимих культур 11,0 тис. га,  в тім числі на зерно – 8,5 тис. га, з них пшениці 8,3 тис. га.

По показниках галузі тваринництва район залишається  лідером на Полтавщині. Щільність поголів’я ВРХ на 100 гектарів сільськогосподарських   угідь   по   агроформуваннях  району одна з найвищих в області і становить 58 гол, з них корів – 24 гол.   За  9 місяців 2017 року   реалізовано 2172  тонни м’яса, надоєно 47898,3 тонн молока. Середній надій молока на фуражну корову становить 5746 кілограм, що на 478 кг більше ніж в минулому році.

У 2017 році в оренді сільгосппідприємств знаходиться 9631 пай загальною площею 30,7 тис. га. По договорах оренди плата за землю у 2017 році   складає  112,8 млн. грн. або 9,2 % від вартості землі. Станом на 1 жовтня 2017 року сплачено 99,6 млн. грн., договірні зобов’язання виконано  на 88,3 відсотки.

За  9 місяців 2017 року середньомісячна заробітна плата працюючих в сільському господарстві  склала 7064 грн., що перевищує  мінімальну заробітну плату в 2,2 рази та більше проти минулого року на 40%.

 

7.2.1 Модернізація агропромислового комплексу

 

Аграрії району постійно дбають про оновлення матеріально-технічної бази, інвестують кошти в розвиток виробництва. За  9 місяців 2017 року підприємствами Шишаччини придбано 109 одиниць техніки на суму 149,2 млн. грн., що більше ніж в відповідному періоді 2016 року на  86,8 млн. грн. В цьому році куплено 12 тракторів, 4 вантажні автомобілі, зернозбиральний  та кормозбиральний комбайни, міні комбікормовий завод  та іншу посівну і ґрунтообробну техніку.

12 вересня 2017 року у рамках Першого Європейського Дня Ферми в смт. Шишаки презентовано кормовий центр ТОВ «Агрофірми «ім. Довженка». Даний  об’єкт – найбільший комплекс в Європі  з виробництва кормів. Він  дозволяє виготовляти   якісні кормосуміші для ВРХ, повністю контролюючи процес. Наразі його потужність складає понад 300 тонн кормів за день, що дає змогу нагодувати 10 тисяч голів великої рогатої худоби. Крім того в агрофірмі  на сьогодні комплексно запрацювала нова система управління тваринництвом: створено структури зооветсервісу – мобільних бригад фахівців, які за графіком забезпечують обслуговування декількох ферм, змінено організаційну структуру ферм та посадові обов’язки ключових працівників, впроваджено нову систему мотивації персоналу.

 

Пріоритетні  цілі  на  2018 рік

      -  раціональне використання земель, впровадження ресурсозберігаючих та відновлюваних технологій;

      - оптимізація   виробничих  процесів, збільшення виробництва тваринницької продукції та поліпшення її якості.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік

                -  розвиток основних галузей сільського господарства, забезпечення пріоритетного розвитку племінного тваринництва та  насінництва, сприяння інвестиційно-інноваційній діяльності в агропромисловому комплексі -ПП «Агроекологія», СТОВ «Воскобійники», ТОВ «Агрофірма ім. Довженка»- протягом року;

- збереження і відтворення потенціалу земельних ресурсів, що використовуються у сільськогосподарському виробництві - всі підприємства агропромислового комплекс у- протягом року;

- дотримання структури посівних площ і сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь - всі підприємства агропромислового комплексу - протягом року;

- впровадження з урахуванням принципів районування науково - обґрунтованої системи землеробства, запровадження ефективних і ощадливих сівозмін, впровадження новітніх досягнень аграрної науки - всі підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

          - подальший розвиток великотоварного, високоефективного виробництва тваринницької продукції шляхом реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, заводів з виробництва комбікормів та відтворення і раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів - ПП «Агроекологія», ТОВ «Воскобійники», ТОВ «Агрофірма ім. Довженка» - протягом року;

        - зміцнення матеріально-технічної бази аграрного сектору, впровадження екологічно безпечних, ресурсо та енергозберігаючих технологій - всі підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- підвищення продуктивності худоби на основі поліпшення якісного складу поголів’я та активізації селекційно-племінної роботи (племінних заводів та племрепродукторів в агроформуваннях району) - ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка», СТОВ «Воскобійники», ПП «Агроекологія» - протягом року;

-  забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в тваринництві, щорічна дворазова диспансеризація маточного поголів’я з метою визначення стану здоров’я тварин, підвищення рівня генетичного потенціалу та організація штучного запліднення тварин в особистих селянських господарствах - сільськогосподарські підприємства, сільські та селищна ради, управління ветеринарної медицини, особисті селянські господарства – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

        - збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з очікуваними в 2017 році на 4,6%;

        -  підвищення  рівня  заробітної  плати  працівників  сільського господарства на 15-20%;

        -  встановлення розміру орендної плати на рівні не нижче 5% від вартості земельного паю (ПП «Прометей-2000», ФГ «Ромашка», ФГ «Агро-Дарина», ФО «Росток»);    

        -  підвищення  продуктивності  худоби  за  рахунок  збалансованих раціонів годівлі та якісних кормів на 2-4 %.

 

7.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації для забезпечення сталого розвитку малих фермерських та сімейних господарств, обслуговуючих кооперативів

 

Значна частина сільськогосподарської продукції в районі виробляється в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними особами – сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають постійно діючих каналів реалізації такої продукції. Тому, вирощена сільськогосподарська продукція, як Правило, реалізується на стихійних ринках, через посередників за заниженими цінами, а іноді залишається на полях або псується.

Традиційним засобом виживання дрібних ринкових суб’єктів є кооперація, яка завжди надавала можливість  виходу із ситуації, що вважається критичною та кризовою.

В даний час створились найбільш сприятливі умови для створення і розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, зернових, переробних, сервісних та багатофункціональних кооперативів.

Розв’язання проблеми реалізації та переробки сільгосппродукції, що вирощена дрібними товаровиробниками, можливе  лише за умови фінансової  підтримки їх створення та розвитку і є важливою соціально-економічною інституцією підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, активного розвитку сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення в цілому.

В грудні 2016 року в районі зареєстровано сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Бузова агро», але на жаль розпочати роботу без державної підтримки дуже складно.

 

Пріоритетні  цілі  на  2018 рік

      - створення умов для комплексного розвитку сільських територій, здійснення заходів по розвитку інфраструктури аграрного ринку;

      - сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

      -  покращення життєвих умов у сільських територіях через підтримку  самоорганізації населення, розвиток інформаційної та освітньої інфраструктури;

      -   досягнення стабільного економічного зростання шляхом забезпечення  умов для розвитку ефективного підприємництва в аграрному секторі.

  

Основні завдання та заходи на 2018 рік

                - надання  організаційної підтримки при створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації – протягом року;

                - стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності  на кооперативних принципах – відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації – протягом року;

                - організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів особистих селянських господарств, селянських фермерських господарств та фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників про конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі кооперативів – відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації,  сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації – протягом року;

-  підвищення доходів сільського населення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

        - створення нового та підтримка діючого сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

        -   підвищення  рівня  зайнятості  працівників  сільського господарства на 5-10%;

        -    створення нових робочих місць (СОК «Бузова-агро» 3 чол.).        

 

7.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування

 

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні через низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва неможливе. Тому органічне сільське господарство має екологічні переваги, сприяє скороченню викидів вуглекислого газу, закису азоту й метану, які сприяють глобальному потеплінню.

Органічне сільське господарство, по-перше, знижує ризик втрати здоров’я для сільськогосподарських працівників, адже саме вони найбільш уразливі до дії пестицидів та інших хімікатів, які використовує традиційне  виробництво.

По-друге, органічні продукти більш корисні для споживачів завдяки мінімізації впливу на здоров’я токсичних і стійких хімічних речовин. Особливо корисні органічні продукти для дітей, оскільки  дитячий організм більш вразливий до дії залишків пестицидів, нітратів, важких металів та антибіотиків у продуктах харчування.

При виробництві органічної продукції у рослинництві заборонено використовувати отрутохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й рослин використовуються органічні добрива; категорично заборонене використання генетично модифікованих організмів; у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні засоби й гомеопатичні препарати.

Органічні методи господарювання покращують стан ґрунту та його родючість без застосування хімічно синтезованих добрив. Боротьба з бур’янами та шкідниками проводиться без застосування токсичних пестицидів, оберігаючи тим самим земельні та водні ресурси від забруднення токсичними сполуками. Обов’язкове застосування сівозмін, використання насіння і порід, адаптованих до місцевих умов, і відновлення функціонального біорізноманіття сприяють подальшому зміцненню екологічного балансу.

Соціальною перевагою органічного сільського господарства, є те, що воно має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств. Разом зі зростанням органічного сектора зростатиме і працевлаштування місцевого населення, оскільки, органічне землеробство менш механізоване і потребує, як правило, більше ручної праці.

ПП „Агроекологія” Шишацького району це - підприємство на якому напрацьований багаторічний унікальний досвід ведення органічного землеробства. Це чи не єдине в Україні сільськогосподарське підприємство, яке  на площі 6,3 тис. га забезпечує стабільне органічне агровиробництво.  Колективом господарства спільно з науковцями Українського національного аграрного університету, Полтавської державної аграрної академії відпрацьована модель природного відтворення родючості.

З 1975 року тут впроваджена безвідвальна ґрунтозахисна система землеробства, заснована на плоскорізних знаряддях, мінімалізації обробітку ґрунту, 25 років не застосовуються засоби захисту рослин, з 1996 року і мінеральні добрива.

Забезпечення рослин елементами живлення відбувається за рахунок збільшення використання органічних добрив та побічної продукції рослинництва, розширення посівів сидеральних культур і багаторічних трав.

Господарство має в користуванні 6,5 тис. га сільськогосподарських угідь, в т.ч. 6,2 тис. га ріллі, на яких отримує стабільно високі врожаї екологічно чистої сільськогосподарської продукції.

Так за 2017 рік  валовий збір зерна склав 7,8 тис. тонн при урожайності 50,0 ц/га.

Господарство має розвинене інтенсивне тваринництво і щорічно виробляє близько 12,5 тисяч тонн екологічно чистого молока і 1017 тонн м’яса.

Екологічна чистота продукції полів і ферм підтверджується агроекологічним паспортом, розробленим паралельно двома  незалежними структурами – Українським аграрним національним університетом та Полтавським обласним проектно-технологічним центром охорони родючості грунтів і якості продукції. Приймаючи продукцію, переробні підприємства засвідчують її високу якість результатами аналізів.

 

Пріоритетні  цілі  на  2018 рік

      -  збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства;

      - забезпечення населення продуктами харчування, що безпечні для здоров’я людини.

  

Основні завдання та заходи на 2018 рік

                - сприяння розвитку органічного землеробства та виробництва на його основі екологічно чистої продукції  - ПП «Агроекологія», ТОВ «Агрофірма ім. Довженка»- протягом року;

- виробництво екологічно чистого молока для реалізації молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі - ПП «Агроекологія» - протягом року;

-  збільшення поголів’я корів м’ясного напрямку абердин-ангуської породи  та поголів’я овець - ПП «Агроекологія»- протягом року;

-  використання сидератів з метою покращення родючості ґрунтів та підвищення продуктивності сільськогосподарських культур - ПП «Агроекологія», ТОВ «Агрофірма ім. Довженка» - протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

        - збільшення виробництва екологічно чистого молока для реалізації молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі на 2-3%

        - збільшення виробництва екологічно чистих борошна, олії та круп для реалізації населенню на 2-3%.

 

7.3.Будівництво та житлова політика

 

Пріоритетні  цілі  на  2018 рік:

                - Стимулювання залучення в житлове будівництво коштів громадян, довготермінових кредитів банків та інших позабюджетних джерел;

                -  залучити кошти місцевих бюджетів до фонду „Власний дім”, який на даний час є єдиною можливістю у районі отримати кредитні кошти на доступних та вигідних умовах;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- впровадження методу формування   інституту соціального житла;        

- передбачити у державному та місцевих бюджетах кошти для    будівництва соціального житла;

- розробити Схему планування території Шишацького району;

- передбачити кошти для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до адміністративних будівель;

- забезпечити виконання плану заходів щодо створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення ;

- проведення роз’яснювальної роботи серед власників об’єктів соціальної сфери щодо необхідності забезпечення їх повної доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями;

- сприяти у забезпеченні виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції;

-  сприяння та організація поновлення та розроблення містобудівної документації для населених пунктів Шишацього району.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

   - продовжити проведення аудиту об’єктів щодо забезпечення їх доступності для мало мобільних верств населення;

                - сприяти у  розробленні Схеми планування Шишацької об’єднаної територіальної громади;

                - сприяти органам місцевого самоврядування у організації розроблення генеральних планів населених пунктів;

                - проводити роботи з власниками об’єктів інфраструктури щодо необхідності їх пристосування до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                - Введення в експлуатацію житла на рівні 500 кв. м.;

                - залучити з бюджетів усіх рівнів 150,00 тис грн. на виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»;

                - розроблення генерального плану с. Ковалівка, Шишацького району - 500,00 тис. грн.;

                -  поновлення генерального плану с. Яреськи, рекомендувати відповідній сільській раді передбачити видатки на зазначені цілі у сумі 1000 тис. грн.;

                - залучення за рахунок пайової участі суб’єктів будівництва 500,00 тис. грн на розвиток соціальної інфраструктури району;

                - спрямувати на заходи забезпечення облаштування доступного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями 250 тис. грн.;

                - вжити заходів щодо організації виділення учасникам антитерористичної операції земельних ділянок у відповідності до вимог законодавства.

 

7.4.Розвиток соціальної та транспортної інфраструктури

 

Аналіз поточної ситуації за 2017 рік

Протяжність вулиць та доріг комунальної власності, які знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування на території району складає 337,5 км.  Протяжність доріг місцевого значення (районні та сільські ) на території  району 359,6 км.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації, № 198 від 21.07.2017,  відповідно до статей 2, 13, 16, 28, 36 Закону України , «Про місцеві державні адміністрації», статей 6, 12, Закону України «Про дорожній рух», рішення дванадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 23.12.2016 № 321 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Програми розвитку дорожнього господарства Полтавської області на 2016-2018 роки, затвердженої рішеннями сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 29.04.2016 № 95 (зі змінами від 31.01.2017 № 354) та  на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації №207 від 05.04.2017 року «Про виконання в 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг області», враховуючи пропозиції органів місцевого самоврядування та за погодженням депутатів Полтавської обласної ради, був затверджений План робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах району на 2017 рік.

Відповідно зазначеного плану були затверджено перелік вулиць та доріг, які планувалися до ремонту за рахунок обласного бюджету та за умови обов’язкового співфінансування за рахунок місцевих бюджетів.

Загальна вартість робіт складала 4220,8 тис. грн. тобто 2110,40 тис грн. обласні та відповідно така ж сама сума за рахунок Шишацької селищної ради (1730,4 тис. грн./1730,4) та Яреськівської сільської ради (380,00 тис. грн./380)на території яких розташовані відповідні об’єкти.

Виділення коштів на спів фінансування за рахунок обласного бюджету здійснюється лише по факту виконання робіт.

На даний час за рахунок місцевих бюджетів виконані роботи на суму 1379,00 тис. грн. За рахунок обласного бюджету по Шишацькій селищній раді прийшли кошти у сумі 380,00 тис. грн.. До кінця року планується отримати за рахунок обласного бюджету ще 999,00 тис. грн.

В рамках реалізації Програми соціального партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування Шишацького району на 2017 рік, підприємством було виділено 2,5 млн.  грн. на проведення робіт по ремонту автомобільної дороги 01725347/Р-42, в межах Ковалівської сільської ради.

Крім того за рахунок місцевих бюджетів було виконано поточні ремонти по:

- с.Яреськи – 33 вулиці на суму 3922,4 тис.грн;

- смт Шишаки

На  території смт. Шишаки розташована 1 автостанція з якої здійснюється автобусне сполучення за 27 маршрутами.

                Протягом 2017 року відкриті  6 додаткових автобусних маршрутів, які сполучають районний центр з віддаленими селами.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

                - проводити роботу з автоперевізниками з метою залучення їх на внутрішньорайонних маршрутах загального користування виключно на конкурсній основі;

                - сприяння застосуванню сучасних типів транспортних засобів;

                - створення сприятливих умов для пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями на транспорті загального користування;

- забезпечити проведення ремонту вулиць та доріг комунальної власності на території району.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- здійснення постійного контролю за якістю обслуговування пасажирів в транспортних засобах – сектор містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

- реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на ремонт вулиць та доріг населених пунктів району – сектор містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

дообладнання існуючих автобусів пристосуваннями для людей  з обмеженими фізичними можливостями;

забезпечити капітальний ремонт вулиць населених пунктів Шишацького району, спрямувавши на зазначені цілі 4000,00 тис. грн.

 

8. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

8.1. Інвестиційна політика

 

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

- сприяння процесу залучення інвестицій в усі сфери народногосподарського комплексу району задля формування умов для динамічного та збалансованого розвитку шляхом підвищення рівня інвестиційної привабливості району;

залучення інвесторів, в тому числі іноземних, до реалізації інвестиційних проектів району;

  - постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів.

- налагодження інформаційного моніторингу місцевих органів влади із суб'єктами господарської діяльності з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення доступності інформації щодо інвестиційної привабливості регіону, оновлення бази даних наявних вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, придатних для спорудження об’єктів виробничого призначення, які можуть бути запропоновані інвесторам, та розміщення в «Інвестиційному порталі» Полтавської області - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації – протягом року;     - сприяння реалізації інвестиційних проектів:

                -  Елеватор с. Яреськи – ТОВ «Агрофірма ім.          Довженка» - протягом року;

                - капітальний ремонт даху Яреськівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ф.П.Борідька – відділ освіти, молоді, культури та спорту райдержадміністрації – протягом року;

                - реконструкція бази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма» зі встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини – ТОВ «Полтававторма» - протягом року;

                - будівництво центру громадської безпеки в с. Михайлики – Шишацька ОТГ – протягом року;

                - капітальний ремонт опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І.Вернадського– Шишацька ОТГ – протягом року;

                - розробка Стратегічного плану соціального партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Шишацького району на 2018 рік – Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану соціального партнерства  – протягом року.

               

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

-  залучити в економіку та соціальну сферу району інвестиції в обсязі 526,8 млн.грн..

-   відремонтувати приміщення 2-ох сільських клубів, 1 ФАПу, 1 АЗПСМ, систем тепло забезпечення у 4-ох закладах шкільної та 3 дошкільної освіти.

8.2.Розвиток експортного потенціалу

 

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

-  розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про район;

-  сприяння участі суб’єктів господарювання у программах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

                - сприяння  налагодженню  зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах - райдержадміністрація, районна рад, Шишацька ОТГ – протягом року;

                - організаційне забезпечення участі суб’єктів господарювання району у міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, бізнес-зустрічах, конференціях, семінарах - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, Шишацька ОТГ– протягом року;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

-   розширення ринків збуту продукції місцевих виробників;

- підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Шишацький район, його економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу.

 

Енергозбереження і енергоефективність

 

Аналіз поточної ситуації  за 2017 рік.

В умовах залежності економіки від імпорту паливно-енергетичних ресурсів та постійної тенденції до зростання цін на енергоносії, їх ефективне використання стало нагальною потребою.

57 багатоквартирних будинків на 100% забезпечені індивідуальним опаленням, загальна кількість котелень та теплогенераторних на території району - 52 шт., з них відомчих - 7, теплогенераторні районної  та місцевих рад - 45.

Котли на альтернативних видах палива встановлені на 10 об’єктах: Воскобійницький дитячий садок «Берізка», Михайликівський дитячий садок «Дзвіночок», Ковалівський дитячий садок «Чебурашка», Покровська загальноосвітня школа І ступеня, Баранівська філія  Шишацької спеціалізованої школи ім. В.І. Вернадського, Яреськівська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів ім.Ф.П.Борідька, Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  Ковалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Шишацька центральна районна лікарня, КП «Стадіон «Шишаки – Прогрес».

До кінця 2017 планується завершити термомодернізацію Яреськівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів ім.Ф.П.Борідька. Проект передбачає утеплення стін, віконних укосів, цоколя та перекриттів будівлі навчального закладу. Термомодернізація  огороджувальних конструкцій шкільної будівлі є третім, завершальним етапом комплексу енергозберігаючих заходів. Протягом 2015-2016 років в Яреськівській загальноосвітній школі було встановлено твердопаливний котел  та замінено вікна на енергозберігаючі. Бюджет ІІІ етапу проекту складає  2266,34 тис.грн.,  з яких 1346,34 тис. грн. було надано Державним Фондом регіонального розвитку, 690,00 тис.грн. - кошти районного бюджету,  230,00 тис.грн. - кошти бізнес-партнера (ТОВ «Агрофірма ім. Довженка»).

Також до кінця 2017 року планується завершити утеплення фасаду Шишацької спеціалізованої школи ім. В.І. Вернадського. Проект «Капітальний ремонт будівель опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського» реалізується Шишацькою селищною радою за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.  Бюджет проекту складає 2420,0 тис. грн. 

Крім того, в 2017 році розпочалася реалізація проекту «Реконструкція сільського будинку культури по вул. Л. Вайнгорта в с. Гоголеве Шишацького району під Гоголівський  культурний центр». Проект розрахований на 3 роки, бюджет складає 23369,7 тис. грн.  Реконструкцією передбачена модернізація системи опалення, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення фасадів та встановлення на даху будівлі сонячної електростанції.      

В рамках Урядової програми з енергоефективності для населення, ОСББ та ЖБК за 9 місяців 2017 року мешканцями району було залучено 88 «теплих» кредитів на суму 1941,46 тис.грн.  80%  залучених кредитних коштів використовується для термомодернізації будівель приватного сектору, 20% - на заміну котлів.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- Зменшення обсягів споживання природного газу всіма категоріями споживачів, в тому числі за рахунок  заходів по скороченню та заміщенню природного газу альтернативними видами палива;

- підвищення рівня обізнаності населення щодо використання енергозберігаючого обладнання та технологій;

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- популяризація економічних, екологічних, соціальних та інших переваг виробництва і споживання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії  та альтернативних видів палива.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- Проведення модернізації об’єктів комунального господарства та соціальної сфери (термомодернізація будівель):

- реконструкція (термомодернізація) Шишацької спеціалізованої школи ім. В.І. Вернадського - відділ освіти Шишацької селищної ради - протягом року;

-  завершення термомодернізації Яреськівської ЗОШ ім. Ф.П. Борідька (капітальний ремонт даху з утепленням)  - відділ освіти, молоді та спорту райцдержадміністрації - протягом року; 

- продовження робіт з переведення котелень, що працюють на природному газу, на  альтернативні види палива  - заклади соціальної сфери - протягом року;

- проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній у засобах масової інформації стосовно переваг використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та формування свідомого ставлення в суспільстві до необхідності їх використання - сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації - протягом року;

- впровадження на території району  інвестиційних проектів, спрямованих на переведення споживачів з природного газу на інші види палива та енергії - сектор економічного розвитку, економіки і торгівлі - протягом року.

  - забезпечення виконання планових показників, передбачених Регіональною програмою енергоефективності на 2018 рік – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у порівнянні до 2017 року  на 2,3%;

- недопущення понаднормових втрат енергоресурсів за рахунок термічної модернізації будівель (передусім - об’єкти соціальної сфери);

-   збільшення  частки  сумарної  потужності  котелень  бюджетних установ на альтернативних видах палива до 0,3%;                                                               

-  зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями району на 3 %.

 

10. Соціальна сфера

 

10.1. Демографічна ситуація

 

Оцінка поточної ситуації :

          Демографічна ситуація Шишацького району протягом останніх років залишається складною. Якщо станом на 1 січня 2003 року населення району складало 24040 осіб, то станом на 1.01.2015 року вже – 20544 осіб, а станом на 1.01.2017 року – 20170 особи.  Рівень смертності значно перевищує рівень народжуваності ( в 2015 році – 416 померлих проти 221 народженого; в 2016 році – 404 померлих проти 183 народжених).  Природне скорочення населення в 2015 році становило 195 осіб, в 2016 році – 221 особу. Дещо згладжує негативну демографічну тенденцію перевага прибулого населення над вибулим  (3 особи в 2015 році та 17 – в 2016 році). 

 

 

Пріоритетні  цілі  на  2018 рік

- підвищення  життєвого  рівня  населення;

- створення безпечних умов життєдіяльності населення;

- забезпечення житлом тих категорій громадян,  що потребують захисту з боку держави;

- забезпечення оптимальної зайнятості населення;
- створення нових робочих місць з  безпечними  і  здоровими  умовами праці;
- сприяння інвестиційній діяльності та розвитку підприємництва;

- розвиток духовної сфери.

    

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- проведення заходів щодо зниження рівня смертності населення і створення передумов для стабілізації показників народжуваності;

 - поліпшення якості медичної допомоги, розвиток профілактики, діагностики та лікування соціально значущих захворювань;

- забезпечення зайнятості населення,  зокрема молоді, передусім шляхом   створення   сприятливих   умов   для   самозайнятості   і підприємницької діяльності;

- розробка і реалізація заходів щодо профілактики правопорушень, пияцтва і наркоманії.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

стабілізація чисельності населення району.

 

10.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

 

Оцінка поточної ситуації :

Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів є одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення Шишацького району.

За січень-червень 2017 року середньомісячна заробітна плата, нарахована штатному працівнику, у порівнянні з відповідним періодом 2016 року зросла на 77,2% і становить 7946 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах станом на 01.10.2017 року: структурний підрозділ  ТОВ «Гадячсир» - 65,8 тис. грн., ПрАТ «Пласт» - 7820,2 тис.грн.

Постійно проводиться  моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності, з урахуванням виплати поточної заробітної плати.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

          -  зростання грошових доходів та підвищенню рівня життя населення;

           -  своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій та недопущення виникнення нових підприємств-боржників;

                               -  легалізація трудових відносин і заробітної плати.

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення темпів зростання середньої заробітної плати в розмірах, визначених Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм  реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації спільно з галузевими відділами райдержадміністрації, керівниками підприємств, установ та організацій – протягом року;  

- скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату у законодавчо визначеному мінімальному розмірі – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації спільно з галузевими відділами райдержадміністрації, керівниками підприємств, установ та організацій – протягом року; 

- здійснення заходів щодо погашення заборгованості  з  виплати  заробітної плати та недопущення виникнення нових підприємств-боржників – сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, галузеві відділи райдержадміністрації, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій – протягом року; 

- своєчасне та якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах району з урахуванням виплати поточної заробітної плати за звітний період – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- реалізація  пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги» – Шишацька  районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації,  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;       

- здійснення моніторингу укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю, з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;    

- реалізація заходів щодо легалізації трудових відносин – Великобагачанське об’єднане управління  Пенсійного  фонду України Полтавської області спільно з Шишацьким  відділенням Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, Шишацькою районною філією Полтавського обласного центру зайнятості, управлінням Держпраці у Полтавській області, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                -   підвищення рівня середньомісячної заробітної плати  працівників району  до  8717 гривень.

 

 

 

10.3. Соціальний захист населення та соціальна підтримка учасників антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб

 

Надання пільг згідно законодавства України близько 6816 осіб з числа окремих категорій громадян, в тому числі учасникам бойових дій які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

На обліку в ЄДАРП перебуває 217  учасників бойових та 4 інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції.

 

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

                -  продовжити впровадження на місцевому рівні системи надання соціальної допомоги – вдосконалювати єдину технологію прийому громадян, які звертаються за призначенням допомоги;

                -   посилення адресності всіх видів соціальної підтримки;

                -   дотримання встановлених стандартів якості надання соціальних послуг;

                - виявляти потребу у соціальній та професійній адаптації учасників антитерористичної операції;

                -  сприяння проходження реабілітації дітей з інвалідністю у Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів в м. Миргород;

                -   придбання за рахунок місцевого бюджету санаторно-курортних путівок для ветеранів війни;

                -  підвищення рівня фінансування соціальних програм на 50%  у порівнянні з 2017 роком;

                - сприяти покращенню забезпечення інвалідів  технічними засобами реабілітації;

                - сприяти створенню умов безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури;

                -   надавати всебічну підтримку та сприяти діяльності громадських організацій;

                -  сприяти адаптації в суспільстві бездомних осіб та громадян звільнених з місць позбавлення волі;

                - надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (військовозобов’язаних, резервістів), які призвані на військову службу під час мобілізації і загинули (померли) при виконанні обов’язків військової служби, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції;

                - надання матеріальної допомоги на оздоровлення потерпілим особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції;

                - соціальна підтримка осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України,  районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;

                - надання грошової допомоги членам сім’ї загиблих військовослужбовців, які захищають  незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, для поліпшення житлових умов та відшкодування коштів за проведення ремонтних робіт житла за власні кошти співфінансування окремих робіт;

                - здійснення заходів щодо протидії торгівлі людьми; у разі звернення осіб, своєчасне встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

                -  проведення заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб, соціальний захист та реінтеграцію бездомних осіб;

                - соціальна  підтримка населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, надання субсидій, допомог, пільг та інших соціальних гарантій за рахунок коштів місцевого бюджету;

                - забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомостей про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, у тому числі місце її фактичного перебування;

                - забезпечення призначення (відновлення), припинення державних соціальних допомог внутрішньо переміщених осіб;

                - здійснення системи заходів щодо реальної підтримки осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території  та районів проведення АТО ;

                - вирішення потреби вимушених переселенців з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

 

Основні  завдання  та заходи  на 2018 рік:

                - забезпечення управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації державної підтримки осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів  проведення АТО- управління праці та соціального захисту населення- протягом року ;

                - забезпечення своєчасного призначення та виплати адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції - управління праці та соціального захисту населення - протягом року;

                -  проведення роботи щодо обліку внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення та продовження виплат переміщеним особам які перебувають на обліку - управління праці та соціального захисту населення - протягом року;

                - проведення постійної роботи  згідно листа Міністерства  соціальної політики України від 03.09.2014 № 9961/0/14-14/5 яким визначено порядок призначення (продовження) виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, тимчасової державної допомоги дітям громадянам України, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та населених  пунктів розташованих на лінії зіткнення - управління праці та соціального захисту населення - протягом року;

                - призначення державних допомог, а також  щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі  на оплату житлово-комунальних послуг - управління праці та соціального захисту населення - протягом року;

                - забезпечувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед переміщених осіб,  щодо порядку оформлення та видачі довідок про взяття на облік - управління праці та соціального захисту населення - протягом року;

                - забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед переміщених осіб відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1154 «Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб», з 01 грудня 2016 року по 01 червня 2018 року у Полтавській області - управління праці та соціального захисту населення - протягом року;

                - проведення профорієнтації учнівської молоді для спрямування на отримання робітничих професій з метою покращення ситуації на ринку праці для збалансування  попиту і пропозиції робочої сили - управління праці та соціального захисту населення - протягом року;

                - реалізація пілотного проекту «Рука допомоги», спрямованого на вирішення питань залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб - управління праці та соціального захисту населення - протягом року;

- впровадження «кейс-менеджменту» для надання соціальних послуг вразливим, на ринку праці,  категоріям населення - управління праці та соціального захисту населення - протягом року.

 

Основні  завдання  та заходи, які передбачені для реалізації Програмою соціального захисту населення Шишацького району на 2017 – 2018 роки «Турбота»:

 

 з/п

Захід

 Бюджет

Сума коштів (тис.грн.)

1

2

3

4

1.

Забезпечення проведення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю на базі Миргородського центру реабілітації дітей до 18-ти років.

Районний бюджет

В межах виділеного фінансування

2.

Забезпечення підвезення  дітей з інвалідністю разом з батьками із віддалених населених пунктів до смт. Шишаки з подальшим підвезенням до Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в м. Миргород.

Районний бюджет

13,6

3.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю загального захворювання І групи з супроводом

Районний бюджет

16,0

4.

Забезпечити компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги по догляду за інвалідами та престарілими (постанова КМУ № 558 від 29 квітня 2004 року).

Районний бюджет

28,0

5.

Для забезпечення діяльності комітету доступності виділити кошти в сумі 2,0 тис.грн.

Районний бюджет

2,0

6.

Підтримка діяльності районних громадських організацій інвалідів.

Районний бюджет

82,5

7.

Надання грошової допомоги інвалідам по зору.

Районний бюджет

8,0

8.

Надання одноразової грошової допомоги дітям з інвалідністю підгрупи «А» для проходження реабілітації в реабілітаційних центрах України

Районний бюджет

12,0

9.

Призначення житлових субсидій, як виняток, сім’ям які фактично проживають без реєстрації, у житловому будинку (квартирі), на які відсутні правовстановлюючі документи.

Районний бюджет

50,0

10.

Надання грошової допомоги онкохворим особам та особам з хронічно невиліковними хворобами, яким не встановлено групу інвалідності.

Районний бюджет

80,0

11.

Придбання життєво необхідних технічних засобів реабілітації для окремих категорій громадян.

Районний бюджет

50,0

12.

Надання матеріальної підтримки особам та сім’ям, які гостро цього потребують.

Районний бюджет

15,0

13.

Допомога в побутовому влаштуванні і соціальній адаптації особам, які можуть бути звільнені від відбуття покарання або відбули покарання.

Районний бюджет

1,0

14.

Заходи соціального захисту ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах і членів їх родини.

Районний бюджет

8,0

15.

Надання пільг з послуг зв’язку та інші, передбачені законодавством пільги, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян: компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян; компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті; інші пільги громадянам,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян смерть яких пов’язана з Чорнобильською  катастрофою; пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку.

Районний бюджет

145,0

16.

Надання грошової допомоги  інвалідам війни І, ІІ груп для проведення самостійних ремонтних робіт житлових будинків (квартир),  які знаходяться у їх власності.

Районний бюджет

45,0

17.

Забезпечення надання додаткових соціальних гарантій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання матеріальної допомоги, надання пільг на медичне забезпечення, виділення коштів на придбання путівок для оздоровлення осіб  2 категорії постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи; придбання путівок для оздоровлення групи дітей постраждалих від наслідків  Чорнобильської катастрофи та відшкодування витрат супроводжуючій особі, вирішення соціально-побутових умов проживання осіб з числа ліквідаторів інвалідів I, II групи, виплата матеріальної допомоги дружинам ( чоловікам ) померлих громадян, які мають статус постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та інше.

Районний бюджет

419,0

18.

Забезпечення надання соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Районний бюджет

5,0

19.

Виділення додаткових коштів з місцевих бюджетів на фінансування місцевих програм соціального захисту населення.

Районний бюджет

В межах виділеного фінансування

20.

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування потерпілій (пораненій) особі, або одному із членів сім’ї, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,  а також брала безпосередню  участь у проведенні  антитерористичної операції.

Районний бюджет

180,0

21.

Надання додаткової пільги (крім передбаченої законодавством пільги у розмірі 50-відсоткової знижки з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами) у розмірі 50-відсоткової знижки з оплати за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції та воїнів-інтернаціоналістів, в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами».

Районний бюджет

5,3

22.

Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісті) військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних), які були призвані на військову службу під час мобілізації і загинули (померли, зниклі безвісті) захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Районний бюджет

15,0

23.

Надання грошової допомоги дітям загиблих (померлих) військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у  антитерористичній операції.

Районний бюджет

2,0

24.

Відшкодування витрат членам сімей загиблого (померлого)  військовослужбовця,  який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,  а також брав безпосередню  участь у проведенні  анти- терористичної операції на встановлення надгробного пам’ятника

Районний бюджет

В разі потреби буде виділено з районного бюджету

25

Надання грошової допомоги для самостійного проведення ремонтних робіт власного житлового будинку потребуючим одинокопроживаючим матерям ( батькам ) загиблих військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Районний бюджет

45,0

26.

Забезпечення відпочинком із наданням оздоровчих послуг демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей   ( дружина, чоловік, неповнолітні діти ).

Районний бюджет

50,0

27.

Забезпечення виплати надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 % посадового окладу працівникам управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року №811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій»

Районний бюджет

В межах виділеного фінансування

28.

Придбання витратних матеріалів (папір ксерокс ний, канцелярське приладдя,швидкозшивачі, витратні матеріали для комп’ютерної техніки та оргтехніки, поштові конверти , тощо) з метою забезпечення виконання функцій, покладених на управління праці щодо призначення населенню житлових субсидій та інших соціальних гарантій.

Районний бюджет

В межах виділеного фінансування

29.

Виділення додаткових коштів з місцевого бюджету на фінансування громадських робіт із залученням безробітних на громадські роботи.

Районний бюджет

50,0

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                - реєстрація та облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;

                - створення системи своєчасного реагування та надання допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО;

                - забезпечення стовідсоткового рівня виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території  та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

10.4. Пенсійне забезпечення

 

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

-  забезпечення своєчасного призначення, проведення перерахунків та  виплати пенсій;

-   впровадження в експлуатацію централізованої електронної  системи призначення та виплати пенсій.

- покращення якості пенсійного обслуговування громадян шляхом створення віддалених робочих місць для обслуговування громадян в територіальних громадах району;

-  наповнення бюджету та зменшення заборгованості до Пенсійного фонду;

                - захист прав застрахованих осіб.

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік :

 Основні завдання

Заходи, направлені на виконання завдань

1.Забезпечення своєчасного призначення, проведення перерахунків та  виплати пенсій;

 

 

1. Забезпечити скорочення строків розгляду заяв про призначення пенсій шляхом використання централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України та оптимізації дій персоналу

 2. Підтримання в актуальному стані відомостей в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2.Впровадження в експлуатацію централізованої електронної  системи призначення та виплати пенсій

1. Забезпечити впровадження нових стандартів з організації прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду.

2.  Впровадження електронних пенсійних справ .

3. Завершення верифікації пенсійних виплат, запровадження контролю призначення пенсій одночасно із впровадженням централізованої технології призначення пенсій;

 3.Поліпшення якості обслуговування громадян

 

 

 

1. Обслуговування громадян незалежно від місця їх реєстрації;

2. Вдосконалення якості обслуговування громадян за принципом “єдиного вікна” у відповідних залах обслуговування (фронт-офісах); та в територіальних громадах на віддалених робочих місцях працівників територіального управління Пенсійного фонду

3.Впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення(перерахунку) та виплати пенсій на їх основі;

4. Популяризація та створення умов доступу до інформаційних ресурсів через Веб-портал Пенсійного фонду;

5. Впровадження технологій індивідуально-масового електронного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення через засоби мобільного зв'язку, електронну пошту тощо.

4.Наповнення бюджету та зменшення заборгованості до Пенсійного фонду

 

1. Вжити заходів щодо зменшення заборгованості  Пенсійного фонду по страхових внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, єдиному соціальному внеску економічно активних підприємств.

2 Спільно з органами ДВС робота по виконанню заходів  по зменшенню заборгованості з відшкодувань витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

3. Забезпечити виконання прогнозних показників щодо   надходження власних коштів.

5. Захист прав застрахованих осіб;

 

1. Впровадження на базі Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування методики виявлення ознак тіньової зайнятості, забезпечити реагування та взаємодію з органами ДФС, Держпраці, іншими контролюючими та правоохоронними органами згідно із законодавством;

2. Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо  інформуванню застрахованих осіб про набуті соціальні права та перспективи їх звуження внаслідок тінізації доходів та зайнятості населення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                - своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат  - згідно з календарним графіком;

                -  впровадження в експлуатацію централізованої електронної  системи призначення та виплати пенсій;

                -   скорочення строків розгляду заяв про призначення пенсій до 20 хв.

                - впровадження технологій індивідуально-масового електронного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення через засоби мобільного зв'язку, електронну пошту ;

                - виконання доведених планових показників по наповненню бюджету по платежах, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного  фонду- 100%;

                - зменшення показників заборгованості за страховими внесками та з відшкодувань витрат на виплату та доставку пільгових пенсій — 8 -10%;

                -  зменшення кількості найманих осіб яким виплачується заробітна плата  в мінімальних розмірах та в розмірах менше мінімальної заробітної плати  на 2-5%.

 

10.5. Житлово-комунальне  господарство

 

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

 - визначення підприємства по  виконанню робіт по технічному обслуговуванню багатоквартирних житлових будинків на території смт Шишаки та с. Яреськи;

- створення Шишацькою селищною радою підприємства по наданню послуг з водопостачання сільських населених пунктів або створення  обслуговуючих кооперативів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- стимулювання створення ОСББ – сектор архітектури, містобудування та ЖКГ, селищна та сільські ради – протягом року ;

- залучення в житлово-комунальне господарство коштів громадян, довготермінових кредитів банків та інших позабюджетних джерел– сектор архітектури, містобудування та ЖКГ, селищна та сільські ради – протягом року;

- залучити кошти місцевих бюджетів для створення бази комунальних підприємств– сектор архітектури, містобудування та ЖКГ, селищна та сільські ради – протягом року;

- впровадження енергозберігаючих технологій– сектор архітектури, містобудування та ЖКГ, селищна та сільські ради – протягом року;

- підготовка та реалізація бізнесової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, що надають послуги населенню та за бюджетними замовленнями повинні бути спрямовані на вирішення наступних проблем:

поліпшення якості послуг

зменшення витратних складових послуг, що надають житло-комунальними підприємствами;

зменшення заборгованості за вже надані житлово-комунальні послуги;

удосконалення системи обліку;

модернізація обладнання, заміна інженерних мереж, запровадження енергозберігаючих технологій;

організація ефективного контролю за якістю наданих послуг;

створення на базі підприємств господарських товариств, за участю комунальної власності та залучення інвестицій– сектор архітектури, містобудування та ЖКГ, селищна та сільські ради – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

-   створення ОСББ  у кількості 2. (смт Шишаки вул. Комсомольська,15 та с. Яреськи вул. Шишацька,2);

-  завершення робіт по будівництву полігону ТПВ у смт Шишаки;

-  встановлення сортувальної лінії;

- облаштування по будинковими засобами обліку холодної води багатоквартирних житлових будинків -10 будинків;

- впровадження заходів з енергозбереження;

- розроблення регіональної програми відшкодування частини відсотків по кредитам для впровадження енергозберігаючих заходів.

 

11. Гуманітарна сфера

 

11.1. Охорона здоров'я

 

 Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

- поліпшення здоров’я громадян   шляхом  забезпечення  доступної та  якісної медичної допомоги, створення умов для формування здорового населення   району, зниження захворюваності на серцево-судинні,  легеневі,  онкологічні захворювання  та туберкульоз через профілактичні заходи та впровадження здорового способу життя.

Для цього необхідно:

кадрове  забезпечення  ЦРЛ  та  Центру ПМСД;

продовжити забезпечення  закладів охорони здоров’я,  які надають первинну  та вторинну медичну допомогу оновленим медичним обладнанням, транспортними засобами  - санітарними автомобілями ;

придбання  комп’ютерної   техніки для   впровадження  інноваційних  систем  електронного обліку;

профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань , насамперед проведення періодичних профілактичних  медичних оглядів  дітей та підлітків, працівників підприємств та установ,  працівників агропромислового комплексу, інвалідів та учасників ВВВ, онкологічні профілактичні огляди  жінок та чоловіків району

приведення ліжкового фонду у відповідності з потребами населення та   у  відповідності   до  законодавства;

проведення просвітницької роботи із пропагуванням здорового способу життя;

                -  продовження роботи  по зниженню дитячої смертності та недопущення  материнської смертності, реалізація комплексу заходів  щодо попередження  епідемічних  ускладнень та стабілізація рівня  інфекційної  захворюваності, насамперед  соціально небезпечних -  ВІЛ-інфекції/СНІДу  та    туберкульозу, за  рахунок виконання державних та галузевих програм;

                - впровадження електронної системи охорони здоров’я первинної медико – санітарної допомоги eHealth, формування «Червоних» та «Зелених» списків пацієнтів, впровадження медичної інформаційної системи для реєстрації лікарів загальної практики – сімейних лікарів та реєстрації Декларацій – Центр ПМСД;

                - забезпечення інтегрованого медичного обслуговування пацієнтів, дотримання наступності та послідовності обстежень,  лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я відповідно клінічного маршруту пацієнта - Центр ПМСД -  ЦРЛ;

                - поповнення  недостатнього бюджетного фінансування  галузі охорони здоров’я  за рахунок залучення позабюджетних коштів;

                - в рамках   Проекту Агенства США з  міжнародного розвитку «Управління   та фінансування     охорони здоров'я  (AFG)»   продовжити роботу    по впровадженню інформаційно-аналітичної  моделі ,  яка дозволяє  здійснювати    багатофакторний  клінічний    та  економічний   аналіз   діяльності  медичного  закладу;

                - продовження в  2018 році роботи   по  переходу   закладу  охорони здоров’я з  бюджетної    установи  (ЦРЛ) в комунальне некомерційне   підприємство.

                - проведення заходів по забезпеченню житлом сільських сімейних лікарів та  лікарів   ЦРЛ та  Центру ПМСД.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

Заходи

цілі

виконавці

Забезпечення  лікарськими засобами, безкоштовними медикаментами   та продуктами   дитячого харчування  пільгових категорій дитячого населення  та  багатодітних  сімей

Охорона материнства і дитинства, покращення репродуктивного здоров’я населення

РДА, районна  рада, головний лікар  ЦРЛ,

головний лікар ПМСД

протягом року,

Забезпечити  обсяги профщеплень дитячого населення  району на 95 %.

Охорона материнства і дитинства

РДА, районна  рада, головний лікар ПМСД

протягом року

Придбання  цифрового рентгенапарату  на три робочих місця  та  цифрового флюорографа, очікувана вартість 7200 тис. грн

Покращення   медичного  обслуговування в  ранній діагностиці соціально-значущих  хвороб (окнологічні захворювання  туберкульоз)

РДА, районна  рада, головний лікар  ЦРЛ,

протягом року

Проведення ремонту  клінічної  лабораторії: заміна  вікон,  облаштування  вентиляції.

Створення  безпечних умов  праці

РДА, районна  рада, головний лікар  ЦРЛ,

протягом року

Провести ремонт  терапевтичного  та хірургічного  відділень головного корпусу ЦРЛ очікувана вартість 4200 тис. грн

Забезпечення потреби  пацієнтів (жителів  району), персоналу  у комфортних   умовах перебування

РДА, районна  рада, головний лікар  ЦРЛ,

протягом року

Придбати  машини швидкої допомоги – 1005,5 тис. грн..- для транспортування породіль до пологового будинку, тяжкохворих на третинний рівень  та  санітарного автомобіля  для  потреб  ЦРЛ  400,0 тис. грн

Своєчасне та безпечне  транспортування породіль до пологового будинку,  тяжкохворих на третинний  рівень

РДА, районна  рада, головний лікар  ЦРЛ,

протягом року

Облаштування  пандусу  ганку головного входу  Шишацької ЦРЛ по ул... Легейди 50, см. Шишаки , очікувана вартість 420,0 тис. грн

Полегшить  транспортування хворих для  надання  екстреної медичної допомоги в надзви-чайних станах ( серцево-судин-на патологія,  травматологія,  реанімація,  екстремальні  ситуації)

РДА, районна  рада, головний лікар  ЦРЛ,

протягом року

Облаштування пожежної  сигналізації   по  ЦРЛ

Створення  безпечних умов  праці

РДА, районна  рада, головний лікар  ЦРЛ,

протягом року

Придбання   4 електрокардіоргафів на 212,0 тис. грн.,   8 індикаторів  очного тиску    на 256,0 тис. нгрн

Покращення  медичного обслуговування населення

ОТГ, головний лікар ПМСД

 

Придбання медичного обладнання для  надання невідкладної медичної допомоги  - 149,3 тис. грн

Покращення  медичного обслуговування населення

ОТГ, головний лікар ПМСД

 

Придбання м’якого інвентарю  -40,7 тис. грн

Покращення  медичного обслуговування населення

ОТГ, головний лікар ПМСД

 

Проведення капітального ремонту  приміщень  Михайликівської АЗПСМ   та Покровського ФАПу

Покращення  медичного обслуговування населення

ОТГ, головний лікар ПМСД

 

Коригування  проектно-кошторис-ної   документації  та експертиза  кошторисної  частини  робочого проекту

Покращення  медичного обслуговування населення

ОТГ, головний лікар ПМСД

 

Придбання  2-х  автомобілів  швидкої допомоги  

Покращення  медичного обслуговування населення

ОТГ, головний лікар ПМСД

 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- забезпечення якісного скринінгу жінок на рак  молочної залози не менше 85 % та рак шийки матки не менше 75 % із цільової групи жіночого населення;

- забезпечення проведення флюорографічного обстеження групи соціального та медичного ризику щодо розвитку туберкульозу не менше 90 %;

- виявлення гіпертонічної хвороби на ранніх стадіях не менше 250,0 випадків на 10 тисяч дорослого населення;

- забезпечення персональним автоматизованим робочим місцем сімейних лікарів,  лікарів  ЦРЛ   – 100 %;

- зменшення питомої ваги випадків смерті від хвороб системи кровообігу в загальній смертності населення – менше 60 %.

-100% виконання планів підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу.

 

11.2. Освіта

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

                В умовах реформування освіти , оновленого Закону України, втілення в освітній галузі Концепції «Нової української школи» та Нового змісту освіти, пріоритетними залишаються завдання:

                - забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

                - виховання національно-свідомої, успішної особистості, готової до самореалізації у сучасному просторі, конкурентоспроможної на європейському й світовому ринку, здатної реагувати на виклики часу;

                 - посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

                - впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах;

                - забезпечення підтримки дошкільної та загальної середньої освіти в сільській місцевості шляхом урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема функціонування освітніх округів, НВК, опорної школи;

                - створення необхідних умов для безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до шкіл, як ззовні, так і в приміщеннях;

                - реалізація Комплексної програми  розвитку освітньої галузі Шишацького району на  2016-2020 роки та

                - розроблення та реалізація Районної програми розвитку та удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Шишацького району на 2018-2019 роки ;

                - продовження роботи щодо виконання Державних стандартів початкової,  базової та повної загальної середньої освіти;

                - відродження високого суспільного статусу освіти і вчителя, сприяння добору та висуванню на ключові посади у навчальних закладах та органах управління освітою найбільш талановитих, порядних, високоморальних спеціалістів;

                - продовження комп’ютеризації ДНЗ та ЗНЗ;

                - забезпечення надання додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дітей і підлітків, попередження злочинності та правопорушень учнівської молоді;

                - зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

                - стовідсоткове охоплення обов'язковою дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку - відділ освіти молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації – протягом року;

                - збільшення кількості дитячих місць у дошкільних навчальних закладах шляхом відкриття додаткової групи у ДНЗ «Пролісок» с.Яреськи - відділ освіти молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації -до 1 вересня 2018р.;

                - проведення  енергозберігаючих заходів у дошкільних закладах, через заміну віконнмх прорізів у ДНЗ «Пролісок» с.Яреськи (додаткове приміщення) та капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій ДНЗ «Ясочка» смт. Шишаки- відділ освіти молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації, Шишацька ОТГ - до 1 вересня 2018 р.;

                - застосування енергозберігаючих заходів в Шишацькій, Яреськівській, Ковалівській , Жоржівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ст. -  відділ освіти молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації, Шишацька ОТГ -до 1 жовня 2018 р.;

                - виготовлення проектно-кошторисної документації на створення Спортивно – оздоровчого комплексу опорного закладу «Яреськівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім.Ф.П.Борідька» - відділ освіти молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації до 1 липня 2018 р.;

                - перекриття даху Федунського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І ст.-дошкільний навчальний заклад» - відділ освіти молоді, спорту та культури Шишацької  райдержадміністрації - до 1 жовтня 2018 року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

У дошкільній освіті :

                - охоплення обов'язковою дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку-100%  дітей;

                - створення додаткових груп у  закладах дошкільної освіти комунальної форми власності;

                - дотримання температурного режиму у приміщеннях, раціонального режиму навчально-виховної діяльності та навчально-виховного навантаження, виконання санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного режимів у навчальних закладах;

                - забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

                -  проведення  енергозберігаючих заходів у дошкільних закладах с. Яреськи та смт. Шишаки;

- підключення до швидкісного Інтернету ДНЗ «Чебурашка» с.Ковалівка;

- використання інформаційних технологій   для підвищення фахового рівня   педпрацівників.

 

У загальній середній освіті :

                -забезпечення 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням та  неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»;

- забезпечення якісним харчуванням 100% дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів;

                - проведення ремонту харчоблоку опорного опорному закладі «Яреськівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім. Ф. П. Борідька»;

                - ремонт каналізаційної системи Ковалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.;

                - проведення  енергозберігаючих заходів у закладах середньої освіти, через утеплення фасаду та заміни віконних прорізів в с.Ковалівка,  капітального ремонту  даху в с. Яреськи, ремонт заповнень віконних та дверних прорізів в с. Жоржівка та капітальний ремонт в смт. Шишаки;

                - впровадження  моделі фінансування освітніх закладів, що оптимально поєднувала б місцеві кошти, державні (комунальні) та інвестування;

                - забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів. Вживати заходів щодо посилення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва і скоєння злочинів.

                - оновлення комп’ютерних комплексів в  Ковалівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.;

                - забезпечення 100%  навчання вчителів району  за програмою   Intel "Навчання для майбутнього";

                - ефективне використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій та функціонування дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, забезпечення підтримки їх науково-пошукової діяльності провідними фахівцями та вченими;

                - поліпшення якості середньої освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

         - забезпечення безоплатного підвезення 100% учнів до місць навчання та додому;

                - реконструкція гаражів опорного закладу «Яреськівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім.Ф.П.Борідька»;

 

У позашкільній освіті:

                - збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів, створення та відродження мережі гуртків, у тому числі технічних,  народних музичних інструментів та інших напрямків у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

                - зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

                - збільшення кількості залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації – не менше 50 %;

                - забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів;

 

11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

Оцінка поточної ситуації:

У сфері сімейної політики та попередження насильства в сім’ї.

Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги. За даними управління праці та соціального захисту райдержадміністрації  видано посвідчення 23 багатодітним родинам, на території району проживає 197 багатодітних сімей, в них 641 дитина. Протягом серпня-вересня проведено обстеження умов проживання багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей, визначено їх потреби, готовність дітей до нового навчального року, осінньо-зимового періоду, надається допомога з залученням благодійників.

Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги здійснювалася в рамках обласних акцій: «Великодній кошик», «Школярик», «Щастя в дитячих долонях».  Впродовж 9 місяців  2017 року проведено заходи, спрямовані на популяризацію сімейних цінностей, піднесення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, попередження насильства в сім’ї. Серед них заходи з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня Матері, «круглі столи», вшанування прийомних сімей.

Запроваджено та проведено навчання спеціалістів з питань реалізації державної сімейної політики, політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми.

У сфері ґендерної політики та протидії торгівлі людьми.

В рамках Програми проведено ряд заходів спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. До Дня Матері, до 8 Березня, до Дня Батька забезпечено проведення близько 7 культурно-масових заходів, якими охоплено понад 700 осіб із числа дітей, молоді та сімей різних категорій  до Дня Матері та Міжнародного дня сім’ї. У номінації «Берегиня роду» обласного  конкурсу «Успішна жінка Полтавщини» взяла участь  та стала призером Мати-героїня із  Шишак Світлана Луценко.

Райдержадміністрацією постійно здійснюється ґендерний аналіз кадрового складу працюючих державних службовців. Під час формування кадрового резерву на керівні посади в органах виконавчої влади враховується показник пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі.

          У сфері молодіжної політики:

Основний акцент в реалізації районної Програми – утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей, створення умов для творчого розвитку молоді, інтелектуального самовдосконалення, формування здорового способу життя, а також підтримки громадських організацій «Молодь Шишаччиини», «Молода громада», які були учасниками обласних конференцій та семінарів з питань молодіжної політики.

У сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

       У 2017 році оздоровлено та охоплено відпочинковими послугами 96 дітей  пільгових категорій із них діти - сироти  та позбавлені батьківського піклування  - 3 (4) дітей , діти - інваліди – 4(9), дітей з багатодітних сімей – 20 (54), дітей з малозабезпечених сімей 19 (36), діти, потерпілі від наслідків ЧАЕС – 5(9), переселенці, учасники бойових дій – 4 (12), діти, які перебувають на диспансерному обліку-25 (86), талановиті та обдаровані – 7 (12), діти працівників АПК – 9(12)., що становить 41% від загальної кількості дітей пільгових категорій.

Вартість харчування  в таборах з денним перебуванням становило у 25, 09 грн. на одну дитину в день за кошти місцевого бюджету, всього на харчування використано асигнувань у розмірі 66,5 тис.грн. (проти 58,4 тис.грн. у 2016 р.)Також залучені кошти ТОВ «Федунка»  у сумі 9,4 тис. грн.

          На виконання  Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки,   затвердженої  рішенням сорок другої сесії шостого скликання від 26 травня 2015 року , на оздоровлення дітей   виділено  71, 853 тис.грн (проти 48 тис.грн у 2016 р.)для оздоровлення дітей пільгових категорій , 32 тис.грн виділено рішенням сесії від 23 січня 2016 р. для придбання 100% путівок для оздоровлення  дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.  За обласною Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки виділено відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – 37,853 тис.грн.

    Кількість оздоровлених дітей за літо 2017 року за кошти , які виділені на дані цілі відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  становить 23 осіб (додаток 1). По управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації оздоровлено 5 дітей постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; центру соціальних служби для сім»ї, дітей та молоді райдержадміністрації – 2 дітей  батьків-учасників антитерористичної операції; Шишацькій центральній районній лікарні оздоровлено у санаторіях 15 дітей, які перебувають на диспансерному обліку.

Кошти використані на оздоровлення дітей по відділу освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

Обласний бюджет

Місцеві бюджети

Позабюджетні кошти

37,853

71,853

43,460

Всього:

 

 

153,166 тис.грн.

       

 

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї, її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей. Подолання негативних проявів у функціонуванні інституту сім’ї;

- досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності області;

- утвердження патріотизму, духовності, моральності,  здорового способу життя та формування загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі;

- підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;

- створення умов для творчого розвитку дітей і молоді, інтелектуального самовдосконалення та сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

                - поширення альтернативних сімейних форм влаштування дітей – створення прийомних сімей;

                - виділення бюджетних асигнувань для придбання житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

          - фінансування районних програм, спрямованих на соціально-правовий захист неповнолітніх, профілактику негативних явищ у підлітковому середовищі.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

Основні завдання

Орієнтовний перелік заходів, які планується реалізувати у 2018 році

І. У сфері реалізації державної сімейної політики 

1. Здійснювати підтримку проведення інформаційно–просвітницьких та культурологічних заходів спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та родинних традицій,  виховання почуття батьківської відповідальності, в тому числі, з нагоди відзначення Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня батька.

1. Взяти участь в обласному  святі з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня родини 

2.Обласна акція «Відповідальне батьківство»

3. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників області у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських фестивалях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах тощо за участю представників міжнародних та вітчизняних громадських організацій

2. Здійснювати підтримку впровадження програми підготовки молоді до подружнього життя та відповідального батьківства, в тому числі проведення семінарів-тренінгів в «Школах відповідального батьківства».

1.Взяти участь у семінарі-тренінгу для спеціалістів РДА/МВК, відповідальних за реалізацію державної сімейної політики, на тему: «Методика проведення тренінгів для  молоді з питань відповідального батьківства»

3. Забезпечити дотримання прав сімей соціально вразливих категорій, в першу чергу багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей учасників бойових дій та інших.

1. Взяти участь у обласній акції «Щастя в дитячих долонях» для дітей, з сімей військовослужбовців/ працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей учасників бойових дій в зоні АТО

2. Виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

4. Сприяти виданню в часописах та засобах масової інформації  матеріалів з сімейної та ґендерної проблематики. Висвітлювати питання підтримки сімей та  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на обласному та місцевих телерадіоканалах.

1. Розміщувати в районній газеті матеріали  про сімейні та родинні цінності  з метою відродження та популяризації культурних та моральних цінностей сім’ї, відродження та збереження народних, родинних традицій).

5. Здійснювати патронат соціально незахищених сімей, з метою надання необхідної допомоги. Проводити щорічно акції підтримки сімей, що потребують особливої соціальної уваги, в тому числі сімей внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій з залученням підприємств, установ, організацій різних форм власності.

1. Взяти участь в обласній акції «Великодній кошик»  для сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2. Взяти участь в обласній акції «Школярик» для дітей, які йдуть до першого класу, з сімей батьки яких загинули під час проведення АТО, з багатодітних сімей внутрішньо переміщених осіб, з сімей учасників бойових дій, з багатодітних сімей та ін.

 3.Сприяти дітям з сімей, що потребують особливої соціальної уваги в участі проведення свята Головної Ялинки області .

4. Взяти участь в обласній акції «Подаруй радість дітям» (для дітей з сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки)

5. Взяти участь в обласній акції «Святий Миколай крокує Полтавщиною» (для дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні)

6. Сприяти дітям з сімей, що потребують особливої соціальної уваги у Новорічній спортивно-розважальній програмі  «Між нами немає меж» серед багатодітних сімей та сімей в яких виховуються діти з особливими потребами .

6. Здійснювати підтримку інформаційних кампаній  щодо державних соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям з дітьми.

Забезпечення проведення  інформаційних кампаній  щодо державних соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям з дітьми

7. Сприяти розвитку підприємницьких ініціатив молодих та соціально вразливих сімей, що проживають у сільській  місцевості, зокрема організації зеленого туризму, фермерських господарств, сфери побутових послуг, харчування тощо.

Реалізація обласних проектів ОМЦ «Школа успішного працівника», Обласний проект «Школа з основ підприємницької діяльності «Молодь обирає бізнес».

8. Проводити семінари-тренінги для дільничних інспекторів УМВС, посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань запобігання насильству в сім’ї  та торгівлі людьми.

Взяти участь в семінарі-навчанні для спеціалістів структурних підрозділів РДА, щодо міжвідомчої взаємодії з питань насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми

9. Забезпечити впровадження корекційних програм з особами, що вчинили насильство в сім’ї, та навчання спеціалістів райдержадміністрацій/міськвиконкомів за Програмою підготовки спеціалістів, які впроваджують корекційні програми з особами, що вчинили насильство в сім’ї.

Взяти участь у  тернінгових курсах на тему «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї» для спеціалістів РДА/МВК/ОТГ

10. Здійснювати підтримку заходів, які реалізуються центрами соціально-психологічної допомоги соціально вразливим категоріям населення, кризовими  центрами для жінок.

1. Взяти участь в обласній інформаційно-просвітницькій акції «Мій світ без насильства»

2. Організація проведення корекційних занять з особами, які зазнали насильство в сім’ї та кривдниками

 

11.Здійснювати підтримку заходів у рамках Всеукраїнських акцій «16 днів проти насильства» та інших інформаційних кампаній. Розробка, тиражування та розповсюдження буклетів, плакатів та іншої літератури, спрямованої на профілактику насильства в сім’ї, протидію торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та популяризацію сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства та збереження рівня репродуктивного здоров’я.

1. Інформаційна кампанія «Рівні права та можливості»

2. Обласна інформаційна  кампанія  «Ні, рабству»

3. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників області у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських фестивалях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах тощо за участю представників міжнародних та вітчизняних громадських організацій

12. Забезпечити роботу телефонних  «гарячих ліній» центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області з питань подолання кризових ситуацій в сім’ї, в тому числі насильства в сім’ї,  протидії торгівлі людьми.

Робота телефонних  «гарячих ліній» мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

ІІ. У сфері реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1.Забезпечити проведення інформаційно-методичних семінарів для посадових осіб різних рівнів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, причетних до реалізації ґендерної політики в області.

1.Взяти участь у  семінарі-тренінгу для заступники голів райдержадміністрацій/міськвиконкомів представники Міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та проблем сім’ї облдержадміністрації, членів громадських організацій на тему: «Впровадження гендерних підходів у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

2. Взяти участь у семінарі для начальників структурних підрозділів РДА/МВК відповідальних за реалізацію державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2. Здійснювати підтримку інформаційно-просвітницьких та культурологічних заходів з питань утвердження ґендерної рівності у суспільстві, формування нульової толерантності щодо гендерного насильства, торгівлі людьми і насильства в сім’ї.

1. Взяти участь в Обласному конкурсі «Успішна жінка Полтавщини» з метою відзначення жінок, які своєю діяльністю сприяють державотворенню та є неформальними лідерами в різних галузях суспільства, впливають на громадське життя області

2. Взяти участь у проведенні молодіжного спортивно-інтелектуального заходу «Гендерний квест», для учнів та студентів ПТНЗ, ліцеїв, технікумів та коледжів

3. Проведення інформаційних акцій, шляхом розповсюдження буклетів, плакатів та брошур щодо гендерної рівності та протидії торгівлі людьми

4. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників області у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських фестивалях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах тощо за участю представників міжнародних та вітчизняних громадських організацій

3. Здійснити підготовку статистичних збірників «Жінки і чоловіки на Полтавщині», розробка гендерного портрету Полтавської області, проведення тематичних опитувань населення для всебічного моніторингу соціально-демографічної ситуації та оцінки ефективності реалізації гендерної політики.

Підготовка статистичних збірників «Жінки і чоловіки на Полтавщині»

4. Сприяти дотриманню гендерного балансу та представництва осіб з обмеженими можливостями, національних меншин тощо при формуванні складу консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для різних груп населення та роботодавців з метою поширення інформацію стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та питань, які стосуються дискримінації, зокрема, шляхом висвітлення в інформаційному просторі.

5. Здійснювати підтримку висвітленню в засобах масової інформації прикладів забезпечення рівних прав та можливостей серед жінок та чоловіків на території області, в тому числі в питаннях запровадження європейських стандартів рівності співробітників та співробітниць, впровадження альтернативних моделей організації процесу догляду та виховання дітей дошкільного віку, забезпечення черговості призначення у плановому порядку, у тому числі при підборі кандидатур центрами зайнятості, жінок і чоловіків на вакантні посади керівників підприємств та організацій усіх форм власності та їх структурних підрозділів тощо.

Запропонувати районній газеті створити рубрику «Ми за рівність», з метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві

ІІІ. У сфері реалізації державної  молодіжної політики

1. Здійснювати підтримку проведення  регіональних, та районних заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади, відзначення Дня молоді та Міжнародного Дня студента.

1.Патріотичний квест до Дня Незалежності України

2. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок, участь представників області у міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходах, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади

2.  Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді, відзначення видатних дат, в тому числі військово-патріотичних заходів «Джура» («Сокіл») та інших.

1.Підтримка проведення чергового призову громадян області на строкову військову службу у 2018 році

2. Обласний молодіжний проект «Полтавщина Великодня»

3. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок, участь представників області у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських заходах, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді, відзначення видатних дат

3. Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі.

1.   Всеукраїнська благодійна акція

«Серце до серця»

 2. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»

3. Всеукраїнська екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом!»

4. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників області у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських заходах за участю представників міжнародних та вітчизняних молодіжних організацій

4. Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на організацію первинної та вторинної зайнятості молоді, розвиток підприємницьких ініціатив, профорієнтаційну роботу з молоддю.

1.Обласна молодіжна програма «Толерантність»

2.Обласний проект «Школа волонтера» 

3. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників області у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських фестивалях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах, спрямованих на організацію первинної та вторинної зайнятості молоді, розвиток підприємницьких ініціатив, профорієнтаційну роботу з молоддю

5. Здійснювати підтримку проведення міжнародних семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом, форумів, конференцій, фестивалів, акцій, концертів, конкурсів, тощо за участю представників міжнародних та вітчизняних молодіжних організацій, участь українських молодіжних делегацій у цих заходах.

1. Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль «Опішне – 2018»

2. Міжнародний фестиваль «Нас єднає мелодія пісні»

3. Підтримка обласного проекту ОД ТРК «Лтава» - телевізійний конкурс  молодих виконавців сучасної української пісні «Квадрат успіху»

4. Підтримка заходів/проектів ГО та їх спілок,  участь представників області у міжрегіональних, міжнародних, всеукраїнських фестивалях, акціях, конкурсах, семінарах, форумах .

ІІ. У сфері реалізації державної політики з оздоровлення та відпочинку дітей

1. Забезпечити роботу районного штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей, проведення обласних нарад,семінарів з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії

Участь у міжрегіональної Виставки-презентації позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей «Подаруймо дітям літо»

2. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, а саме                                                       

 - з 100% оплатою путівок з обласного бюджету:                              

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

бездоглядних та безпритульних дітей;                                                 

дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та перебувають в інтернатних закладах;                                                    

дітей, що постраждали від наслідків стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;                                   

дітей з багатодітних сімей;                    

дітей з малозабезпечених сімей;           

дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб  та фактично проживають у Полтавській області;                                        

дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій;                                               

дітей, які виховуються в сім’ях осіб, працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.                                              - з 90% оплатою путівок з обласного бюджету:                                                                       дітей-інвалідів.                                                                                                                                             - з 80% оплатою путівок з обласного бюджету:                                                                                                          талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячі творчі колективи та спортивні команди).                                                                                                                 - з 70% оплатою путівок з обласного бюджету:                                                                                  дітей, що знаходяться на диспансерному обліку;                                                                                             дітей працівників бюджетної сфери;
дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у ДЗОВ області та за її межами 35 дітей

3.  Сприяти оздоровленню дітей області через  механізм відшкодування батькам оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

Впровадження механізму відшкодування батькам оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми.

     

                -  захист прав та інтересів дітей - служба у справах дітей райдержадміністрації — протягом року;

                - запобігання дитячій бездоглядності - служба у справах дітей райдержадміністрації — протягом року;

                - захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - служба у справах дітей райдержадміністрації — протягом року;

                - профілактика правопорушень серед дітей — служба у справах дітей райдержадміністрації — протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                - створення у 2018 році 1 прийомної сім’ї;

                - забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх працевлаштування;

                - зниження рівня злочинності та правопорушень серед дітей.

- збільшити на 5,0 % кількість молоді, залученої до участі у заходах, спрямованих на забезпечення розвитку творчих ініціатив;

- збільшити на 5 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на патріотичне виховання;

- збільшити на 10 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя;

- підвищити рівень поінформованості населення області з проблем сімейного насилля, надання послуг потерпілим; забезпечити медичний і правовий захист постраждалих від насильства, особливо в сільській місцевості;

- підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;

- зменшити на 1,5% кількості розлучень, порівняно з кількістю укладених шлюбів;

- збільшити на 10% кількість інформаційних заходів щодо подолання ґендерних стереотипів у ЗМІ, як бар'єрів для повноцінної участі чоловіків і жінок в усіх сферах економічного, політичного, культурного та сімейного життя;

- враховувати ґендерну складову при прийнятті довгострокових та короткострокових обласних програм незалежно від напрямку та сфери реалізації;

 

11.4. Культура

 

Пріоритетні цілі  на 2017 рік:

Збереження мережі закладів культури та недопущення ліквідації або перепрофілювання;

організація та проведення культурно-масових заходів щодо належного святкування районних ( сільських), професійних та державних свят;

впровадження та розширення мережі платних послуг;

здійснення стратегії розвитку,  реформування та модернізації  бібліотечних закладів;

оновлення та поповнення  бібліотечного фонду;

збільшення  кількості аматорських художніх колективів, які носять звання «народний», поповнення та оновлення їх матеріально-технічного забезпечення (придбання одягу);

забезпечення доступу до мережі Інтернет сільських будинків культури, бібліотек;

вільний доступ широких верств населення, особливо соціально-незахищених, до надбання українського мистецтва;

покращення матеріально-технічної бази.

      Основні завдання та заходи на 2018 рік:

виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт фасаду, даху  та установки пандусу у Яреськівському сільському будинку культури.- відділ освіти, молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації - протягом року;

проведення енергозберігаючих заходів через заміну віконних прорізів у Ковалівському сільському будинку культури. - відділ освіти, молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації - протягом року;

придбання сценічного одягу для Яреськівського СБК.- відділ освіти, молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації - протягом року;

придбання меблів для Яреськівського СБК.- відділ освіти, молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації - протягом року;

придбання комп’ютерної техніки для закладів культури.- відділ освіти, молоді, спорту та культури Шишацької райдержадміністрації - протягом року;

капітальні ремонти Шафранівського та Покровського СБК – Шишацька ОТГ – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

                - збереження та примноження культурного надбання, забезпечення умов для творчого розвитку особистості;

                - підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян району;

                -  покращення матеріально-технічної бази закладів культури.

 

11.5. Фізична культура і спорт

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

                - збереження і існуючої матеріально-технічної бази у місцях масового відпочинку населення;

                - сприяння залученню до фізкультурно – оздоровчих заходів усіх верств населення.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

       - реалізація обласної та районної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 рр.- відділ освіти,  молоді, спорту  та культури  райдержадміністрації– протягом року;

      - залучення різних груп населення до фізкультурно – оздоровчої роботи на підприємствах, установах, організаціях у вільний час сприяння поширенню клубної системи усіх форм власності у сфері фізичної культури та спорту,- відділ освіти,  молоді, спорту та культури  райдержадміністрації– протягом року;

     - забезпечення будівництва сучасних спортивних споруд, зокрема спортивно – оздоровчого комплексу на базі опорного закладу «Яреськівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.ім.Ф.П.Борідька»,- районна рада, райдержадміністрація,  відділ освіти,  молоді, спорту   та культури райдержадміністрації– протягом року;

-облаштування сучасних спортивних майданчиків із вуличними тренажерами на КП  «Стадіон»Шишаки-Прогрес»,- районна рада, райдержадміністрація,  відділ освіти,  молоді, спорту   та культури райдержадміністрації– протягом року;

-облаштування сучасного спортивного майданчика із штучним покриттям в с.Ковалівка ,- районна рада, райдержадміністрація,  відділ освіти,  молоді, спорту   та культури райдержадміністрації– протягом року;

- покращення умов для занять фізичною культурою та спортом в районі - районна рада, райдержадміністрація,  відділ освіти,  молоді, спорту та культури  райдержадміністрації– протягом року;

- сприяння максимальній реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті - відділ освіти,  молоді, спорту та культури  райдержадміністрації– протягом року;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку - відділ освіти,  молоді, спорту  та культури райдержадміністрації– протягом року;

- пропагування здорового способу життя, профілактика негативних явищ,- районна рада, райдержадміністрація,  відділ освіти,  молоді, спорту та культури   райдержадміністрації спільно з ЦПМСД та ЦРЛ– протягом року;

- залучення спонсорських коштів у розвиток фізичної культури і спорту,  в організацію районних спортивних змагань та для участі в обласних, всеукраїнських змаганнях - районна рада, райдержадміністрація,  відділ освіти,  молоді, спорту та культури  райдержадміністрації – протягом року;

- ефективне використання та утримання в належному санітарно-технічному стані, проведення технічного обстеження на надійність та стійкість несучих конструкцій, забезпечення протипожежного захисту, дотримання правил і норм техніки безпеки та охорони праці, недопущення припинення діяльності фізкультурно-спортивних об′єктів, використання їх не за призначенням) –відділ освіти,  молоді, спорту та культури   райдержадміністрації– протягом року;

- покращення фінансування організаційно-господарських витрат для підготовки та проведення фізкультурно-спортивних та масово-оздоровчих заходів –відділ освіти,  молоді, спорту  та культури – протягом року;

- придбання та встановлення спортивних тренажерів на території ОТГ в кількості 3 штук – Шишацька ОТГ – протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення на 10% кількості осіб, які займаються усіма видами фізкультурно оздоровчої роботи;

- проведення на високому рівні районного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» - (збільшення кількості відремонтованих та реконструйованих спортивних  споруд і майданчиків до 100% від загальної кількості);

- збільшення на 3%  кількості проведення районних спортивних змагань в місцях масового відпочинку населення;

- збільшення на  30% кількості дітей та молоді, охоплених індивідуальною та груповою роботою з питань здорового способу життя (лекції, відео лекторії, групові консультації, тренінги) щодо профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі,  залежностей від алкоголю, тютюнопаління, наркоманії, зменшення вживання алкоголю, наркотиків;

 

11.6. Туристично-рекреаційна галузь

 

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

сприяння у пошуку інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури шляхом розроблення інвестиційних проектів  у сфері туризму;

розробка туристичних рекламно-інформаційних матеріалів;

розвиток сільського зеленого туризму, створення сільських садиб, що прийматимуть туристів.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-  організація туристичної та екскурсійної роботи серед усіх вікових груп   населення району, насамперед  дітей, підлітків та молоді – відділ культури РДА , Шишацька ОТГ – протягом року;

-  впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм молоді – відділ культури РДА , Шишацька ОТГ – протягом року;

-   розробка макетів рекламної продукції молоді – відділ культури РДА , Шишацька ОТГ – протягом року;

- розвиток перспективних видів туризму, зокрема культурно -        пізнавального, сільського, екологічного молоді – відділ культури РДА , Шишацька ОТГ – протягом року;

-   забезпечення потенційних туристів і екскурсантів актуальною, якісною туристичною інформацією та безперешкодного доступу до неї молоді – відділ культури РДА , Шишацька ОТГ – протягом року.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

розвиток сільського зеленого туризму;

реалізація інвестиційних проектів;

     -    підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг.

 

11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

підвищення рівня зручності доступу громадян до публічної інформації, затверджених рішень та регуляторних актів чи їх проектів, документів, що підлягають оприлюдненню;

аналіз та прогноз розвитку суспільно-політичних процесів у районі, розгляд питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів;

сприяння органу виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;

створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення та здійснення контролю;

вивчення громадської думки щодо діяльності райдержадміністрації, проблемних питань району, підготовка пропозицій за результатами відповідних досліджень;

підготовка і проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району;

 сприяння розвитку місцевих засобів масової інформації та посилення співпраці з ними з метою забезпечення відкритості і прозорості у діяльності органу виконавчої влади та посадових осіб, безперешкодної реалізації конституційного права громадян на інформацію та свободу слова.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

розміщення в місцевих ЗМІ та на веб-сайті райдержадміністрації, веб-сайті районної ради довідок про економічний та соціальний розвиток, виконання бюджету району та районного бюджету за певний період, виконання районних програм та інше — Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації —  протягом року;

організація і проведення «круглих столів», як однієї з форм проведення консультацій з громадськістю — Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації— протягом року;

забезпечення інформаційного супроводу діяльності Шишацької РДА, її структурних підрозділів та посадових осіб у проведенні заходів, спрямованих на реалізацію програми соціально-економічного розвитку району, співпрацю з громадськістю — Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації —  протягом року;

 реалізації державної інформаційної політики — Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації —  протягом року

-      висвітлення діяльності та інформаційний супровід заходів з нагоди проведення державних та районних свят, подій, ювілейних і пам’ятних дат у місцевих засобах масової інформації (районна газета «Сільське життя») – 100 тис.грн. –райдержадміністрація –протягом 2018 року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

оцінка громадянами загалом та засобами масової інформації зокрема рівня відкритості та прозорості у діяльності Шишацької РДА, її структурних підрозділів та посадових осіб ;

узагальнення пропозицій та зауважень, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю до районних програм;

підвищення рівня обізнаності щодо прийнятих виконавчою владою нормативно-правових та управлінсько-розпорядчих актів, тощо;

посилення взаємодії з громадськістю району щодо реалізації державної політики.

підвищення якості надання адміністративних послуг.

 

 

Природокористування та безпека життєдіяльності людини

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

                - поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;

                -  збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів;

                -  раціональне використання рекреаційних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в районі.

-  запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і подій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків у разі їх виникнення.      

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

координація природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності – відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації – протягом року;

проводити системну роботу по недопущенню утворення та ліквідації стихійних сміттєзвалищ – виконавчі комітети органів місцевого самоврядування – протягом року;

проводити системну роботу по утриманню в належному стані діючих місць видалення відходів та закриття таких об’єктів, що не відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства - виконавчі комітети органів місцевого самоврядування - протягом року;

провести перегляд і оновлення даних паспортів місць видалення відходів, необхідних для функціонування інфраструктури району та залишених як резерв - виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації – протягом року;

розробка та впровадження системи роздільного збирання відходів  -  виконавчі комітети органів місцевого самоврядування - протягом року;

підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду – відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації – протягом року;

-  продовжити заходи з озеленення населених пунктів району – виконавчі  комітети органів місцевого самоврядування – протягом року;

-  проводити роботу по виявленню та знищенню карантинних бур’янів – виконавчі комітети органів місцевого самоврядування – протягом року;

 - реалізація завдань Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2020 роки – головний спеціаліст з питань цивільного захисту  населення  райдержадміністрації - протягом року;

- забезпечення функціонування районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту - Шишацький РС ГУ ДСНС України в Полтавській області, головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад – протягом року;

-  придбання для поповнення районного резерву матеріально-технічних ресурсів на випадок надзвичайних ситуацій :

- пально-мастильних матеріалів – 4 тонни -  головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації,  Шишацький РС ГУ ДСНС України в Полтавській області – протягом року;

                - придбання аварійно-технічних інструментів, обладнання та рятувальних засобів для здійснення заходів з ліквідації аварійних ситуацій та проведення аварійно-рятувальних робіт, в тому числі:

- газорізальну установку;

- ручну лебідку;

- постільну білизну в кількості 10 комплектів;

- шифер будівельний в кількості 100 шт;

- дошка необрізана, 5 м.куб;

- намет в кількості 3 шт;

- мішків поліетиленових в кількості 100 шт.;

- мішків поліпропіленових в кількості 100 шт. -  головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації,  Шишацький РС ГУ ДСНС України в Полтавській області – протягом року;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

-  введення в експлуатацію ІІ черги полігону твердих побутових відходів в смт. Шишаки;

- виведення з експлуатації 10 місць видалення відходів що не відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства з подальшою рекультивацією земельних ділянок;

-  проведення ревізій даних паспортів 4 місць видалення відходів;

- розробка системи роздільного збирання відходів;

- залучення додаткових джерел фінансування для виконання природоохоронних заходів, в тому числі власних коштів підприємств усіх форм власності, інвестицій тощо;

-  участь  громадськості у вирішенні проблемних питань у сферах охорони довкілля та благоустрою району;

-  зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та окремих видів надзвичайних ситуацій природного характеру, що пов'язані з санітарно-епідемічним благополуччям населення та територій;

-   мінімізація розмірів збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

13. Створення нових робочих місць та розвиток трудового потенціалу

 

Оцінка поточної ситуації:

За 9 місяців 2017 року відповідно проведеного аналізу за даними Пенсійного фонду України та ДФС України в 25 роботодавців створено 114 нових робочих місця, в тому числі юридичними особами – 88, фізичними особами-підприємцями – 26, розпочали власний бізнес 70  фізичних осіб – підприємців.

За 9 місяців 2017 року в КП “Техкомунбуд” при Шишацькій  об’єднаній територіальній створено 12 нових робочих місць

Продовжується розпочата в 2016 році підготовка до реалізації інвестиційних проектів підприємством ТОВ АФ «Ім. Довженка», а саме будівництво зерносушильного комплексу та зернового складу с. Яреськи,   на якому передбачається створити 35 нових робочих місць.

          Послугами Шишацької районної філії обласного центру зайнятості у січні-вересні 2017 року скористалося   1352  безробітних осіб, що на 76 осіб або на 5,32 % менше, ніж у січні-вересні 2016 року.

Завдяки відповідальній та соціально орієнтованій регіональній політиці зайнятості в районі налагоджено ефективну взаємодію органів влади та соціально відповідального бізнесу.

Протягом січня-вересня 2017 року до служби зайнятості  подано вакансії від 146 роботодавців (на 18,7 % або на 23 суб’єкта господарювання більше, ніж за аналогічний період  2016 року), подано 1107 вакансій, що на 13,7% більше, ніж  за січень-вересень 2016 року (974 вакансій). За 9 місяців 2017 року укомплектовано 1052 вакансії (зростання до відповідного періоду 2016 року 9,4%). Середня тривалість укомплектування вакансій склала 5 днів.

За 9 місяців 2017 року за направленням служби зайнятості отримали роботу 1054 особи, що на 95 осіб або 9,9% більше, ніж в січні-вересні 2016 року(959 осіб).

З метою стимулювання  роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсацій витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за січень-вересень 2017 року працевлаштовано 17 безробітних осіб, що на 3 особи або на 21,4 % більше, ніж в січні-вересні 2016 року (14 осіб).

З початку 2017 року  на обліку в службі зайнятості як безробітні перебували 86  військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 21 особу даної категорії,що на 8 осіб більше ніж за січень-вересень 2016 року, проходили професійне навчання з гарантованим працевлаштуванням – 8 чол, до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру залучено 10 учасників антитерористичної операції.

За січень-вересень 2017 року  послуги служби зайнятості отримали 15 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, з них працевлаштовано 5 осіб даної категорії та 2 особи прийняли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.          

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, які шукають роботу, до вимог роботодавців, районною філією обласного центру зайнятості організовано професійне навчання безробітних, і протягом 9 місяців 2017 року  306  безробітних проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. Рівень працевлаштування  після закінчення професійного навчання  за період  з січня по вересень 2017 року становить 95,1%.  

 Пріоритетність забезпечення тимчасової зайнятості населення досягнуто шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.  Протягом 9 місяців  2017 року роботодавцями району  з  районною філією обласного центру зайнятості укладено 24 договори, згідно яких створено 203 тимчасових робочих місця.

До громадських робіт залучено 325 безробітних осіб. Протягом 9 місяців поточного року на умовах співфінансування солідарно витрачено 619,1 тис. грн., в тому числі коштів місцевого бюджету – 317,2 тис. грн та коштів Фонду загальнообов´язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 301,9  тис. грн.

На громадських роботах з благоустрою та озеленення територій працювали 180 безробітних, з інформування населення про субсидії – 11 безробітних. Громадські роботи проводились у Шишацькій селищній об’єднаній громад, в яку входять 11 старостатів, управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

В Шишацькій об’єднаній громаді та Яреськівській сільській раді  на громадських роботах працювало 2 особи з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості. На оплату даних робіт використано 16,2 тис. грн. на умовах спів фінансування: 25% - кошти Фонду, 75% - кошти Гранту.

Для виконання робіт тимчасового характеру на сільськогосподарських підприємствах району (ТОВ АФ” ім. Довженка”, ТОВ “ КП Горизонт”) за січень-вересень 2017 року створено 134 тимчасових робочих місць.

Станом на 1 жовтня  2017 року на обліку  службі зайнятості перебувало 312 безробітних проти 481 осіб (станом на початок року) та на 80 осіб менше, ніж станом на 1 жовтня 2016 року.

З метою сприяння зайнятості населення та регулювання процесів на ринку праці в районі здійснюються заходи з виконання Програми зайнятості населення Шишацького району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням шостої сесії районної ради шостого скликання від 24 квітня 2013 року.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- сприяння  створенню нових  робочих місць та стимулювання розширення сфери прикладання праці у пріоритетних галузях економіки;

- сприяння реалізації інвестиційних проектів, які передбачають створення нових робочих місць;

- вирішення питань розвитку підприємницької ініціативи та власного бізнесу з відповідними обсягами фінансування заходів за рахунок місцевих бюджетів;

- підвищення рівня зайнятості населення шляхом розширення легальної, соціально орієнтованої сфери прикладання праці;

-  реалізація механізмів щодо стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних осіб, зокрема недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці;

- сприяння розвитку серед безробітних підприємницької ініціативи та самозайнятості, у першу чергу, жителів сільської місцевості;

 - реалізація питань трудової та професійної адаптації  внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників антитерористичної операції.

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

сприяння збереженню існуючих та створення нових  робочих місць – відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, районна філія обласної служби зайнятості, сільські та селищна ради, керівники підприємств – протягом року;

- сприяння реалізації інвестиційних проектів, які передбачають створення  нових робочих місць – відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації,  сільські та селищна ради, керівники підприємств – протягом року;

- проведення заходів з роз’яснення можливостей державної підтримки реалізації інвестиційних проектів (створення нових робочих місць) в пріоритетних галузях економіки серед суб’єктів господарювання району - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення доступності інформації щодо інвестиційної привабливості регіону, оновлення бази даних наявних вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, придатних для спорудження об’єктів виробничого призначення, які можуть бути запропоновані інвесторам, та розміщення в «Інвестиційному порталі» Полтавської області - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації – протягом року;

                - забезпечення надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів в рамках реалізації «Програми підтримки розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Шишацькій ОТГ на 2017-2018 роки» –Шишацька ОТГ– протягом року;

                - забезпечення надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів в рамках реалізації «Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Шишаччини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року» –відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення популяризації успішних бізнес-проектів, що реалізуються за державної підтримки,  а також поширення такого досвіду на території району                                               - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації  – протягом року;

- сприяння створенню  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, надання методичної підтримки жителям сільської місцевості у становленні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів -відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації – протягом року;

- оволодіння молоддю системою знань та умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу, забезпечити проведення семінарів, надання консультативних послуг - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації  – протягом року.                     

забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, працевлаштування та професійної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи, підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців – районна філія обласної служби зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;

сприяння зайнятості населення, насамперед осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з районною  філією обласної служби зайнятості – протягом року;

забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивації до праці шляхом організації і проведення громадських робіт, спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальних громад – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські та селищна ради, районна філія обласної служби зайнятості – протягом року;

здійснення професійного навчання безробітних з робітничих професій та напрямів підвищення кваліфікації з метою збереження трудового потенціалу –  районна філія обласної служби зайнятості – протягом року;

здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та детінізації трудових відносин – районна робоча група з питань легалізації  виплати заробітної плати та зайнятості населення – протягом року.

                                             

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей*:

- реалізація  інвестиційного проекту ТОВ «АФ ім..Довженка», в результаті яких планується створення 35 нових робочих місць ;

- надання фінансової підтримки для реалізації бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва згідно «Програми підтримки розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Шишацькій ОТГ на 2017-2018 роки»  в розмірі 85,0 тис.грн.;

працевлаштування за направленням служби зайнятості 1080 осіб;

забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації для 330 безробітних;

стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску для працевлаштування 25 осіб;

забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивацій до праці шляхом організації та проведення громадських робіт, спрямованих на вирішення суспільних потреб територіальних громад, за участю 362 особи.        

               

 

Результати виконання програми

 

Послідовна реалізація визначених завдань у 2018 році сприятиме підвищенню конкурентоспроможності району на основі зростання базових галузей економіки та покращення добробуту населення, що дозволить забезпечити:

стабільний розвиток економіки:

приріст валової доданої вартості на 9,5 %;

зростання обсягів реалізації промислової продукції у відпускних цінах підприємств на 9,5 %;

збільшення виробництва валової продукції сільського господарства на 4,6 %, отримання у 2017/2018 маркетинговому році 120,5 тис. тонн зерна;

 

Підвищення рівня життя населення:

- збільшення порівняно з 2017 роком середньомісячної заробітної плати на 9,7 % (до 8717 грн.);

- реалізація на місцевому рівні додаткових гарантій соціальної і матеріальної підтримки незахищених, малозабезпечених жителів району та сімей з дітьми; підвищення якості надання соціальних послуг;

- зростання роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності на 9,6 %, який становитиме 62,9 млн. грн.;

 

Покращення інвестиційного клімату: створення сприятливих інвестиційних, податкових, регуляторних умов для розвитку бізнесу, зростання обсягу капітальних інвестицій (в порівняних цінах) на 9,7 %, реалізація Стратегії соціального партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, залучення додаткових коштів з Державного фонду регіонального розвитку;

 

Поліпшення умов життєзабезпечення: введення в експлуатацію 500 м2 житла; проведення ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я, культури; будівництво водопровідної мережі в  селі Дмитрівка; ремонт доріг; реконструкція мережі вуличного освітлення в селах Сагайдак, Тищенки, Сулими, Воронянщина, Ковердина Балка, Пелагеївка;налагодження сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами; стабілізація рівня захворюваності на соціально-небезпечні хвороби; створення реабілітаційного центру для дітей з обмеженими можливостями; поліпшення екологічної ситуації.


Додаток 1

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  економічного і соціального розвитку району (міста) на 2018 рік

 

Показник

Один.

виміру

2016р. звіт

2017р. очіку­ване

2018р. прог­­ноз

2018р.

у % до

2017р.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

20170

20091

19971

99,4

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

2294.9

2593.2

2839.6

109.5

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

85.3

100

100

х

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

10272,8

11608,3

12711,1

109,5

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

524,5

421,7

441,1

104,6

у % до попереднього року

%

114,3

80,4

104,6

х

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

+669,9

+556

+611,6

110,0

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

95,2

109,9

120,6

109,7

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

107,0

136,7

140,5

102,8

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

50,8

57,4

62,9

109,6

у % до попереднього року**

%

96,3

100

100,1

х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

340,2

480,2

526,8

109,7

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

165,9

129,5

100,6

х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

16887,2

23927,5

26378,2

110,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

-

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

-

-

-

-

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

29

31

32

103,2

Середньомісячна заробітна плата

грн.

4967

7946

8717

109,7

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

122,7

160,0

109,7

х

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

144

114

116

101,8

  *  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах      

 

 

 

 

Промисловість

Показники

Один. виміру

2016р.

звіт

2017р. очікуване

2018р. прогноз

2018р. у % до 2017р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

10272,8

11608,3

12711,1

109,5

у % до попереднього року

(у відпускних цінах)

%

155,7

100

100

Х

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

Цукор

тонн

68800

55000

72000

130,9

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

110,7

79,9

130,9

Х

Природний газ

млн.м3

1656,3

1677,8

1694,6

101

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

124,5

101,3

101

Х

Газовий конденсат

тис.тонн

56,9

56,9

56,9

100

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

123,7

100

100

Х

Продукція нафтопереробки

Тис.тонн

Інф.конфіденційна

-

-

-

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

-

-

-

Х

Хлібобулочні вироби

тонн

107,0

109,0

111,0

101,8

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

116,9

101,9

101,8

Х

Комбікорм

тонн

27138

31650

34815

110,0

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

113,4

116,6

110,0

Х

Вода мінеральна

тис.дал

325,1

347,9

400,5

115,1

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

95,7

107,0

115,1

Х

 

Випуск продукції переробної промисловості

          агропромислового комплексу у 2016 році

 

               

                  Показники

Один.

виміру

2016р. звіт

2017р. очіку­ване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Цукор-пісок з цукрових буряків

тис.тонн

68,8

55,0

72,0

130,9

Олія

тис.тонн

0,2

0,2

0,2

100

Борошно

тис.тонн

-

-

-

-

Хліб і хлібобулочні вироби

тис.тонн

0,107

0,109

0,111

101,8

Мінеральні води

тис.дал

325,1

347,9

400,5

115,1

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Показники

2016 р. звіт

2017 р. очікуване

 

2018 р. прогноз

2018 р.

у % до

2017 р.

Валова продукція сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, млн. гривень

659,8

530,3

554,6

104,6

у відсотках до попереднього року

109,1

80,4

104,6

-

 в тому числі: рослинництво

430,7

300,2

323,8

107,9

                        тваринництво

229,1

230,1

230,8

100,3

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн

 

 

 

 

зернові культури – всього

132,5

96,3

120,5

125,1

цукрові буряки фабричні

375,4

128,2

130,1

101,5

олійні культури-всього

18,3

18,1

18,2

100,5

в тому числі: соняшник

12,0

11,5

11,6

100,8

                 картопля

31,3

31,2

31,3

100,3

                 овочі

14,8

14,0

14,1

100,7

                 баштанні культури

1,30

1,04

1,05

100,9

                 плоди та ягоди

4,50

4,51

4,52

100,2

                 реалізація худоби і птиці:

 

 

 

 

у живій вазі

4,50

4,51

4,52

100,2

у забійній вазі

3,10

3,11

3,12

100,3

                 молоко

70,0

70,2

70,4

100,3

                яйця, млн. штук

3,77

3,78

3,79

100,3

                вовна, у фізичній  вазі,  тонн

-

-

-

-

 

 Баланс попиту і пропонування

Зерно

(тис. тонн)

Показник

2015/2016

Маркетинго-вий рік

2016/2017

Маркетинго-вий рік

2017/2018

Маркетинго-вий рік

І. Попит на продукцію – всього

151,7

152,4

114,0

1.1. Внутрішнього ринку – всього

41,0

40,9

40,8

      в тому числі:

-

-

-

1.1.1. фонд споживання

2,8

2,7

2,6

1.1.2. насіння

10,4

10,4

10,4

1.1.3. кормові цілі

26,6

26,6

26,6

1.1.4 інше

1,2

1,2

1,2

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

90,8

93,8

54,8

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

19,9

17,7

18,4

ІІ. Пропозиції продукції – всього

151,7

152,4

114,0

2.1. Внутрішнього ринку – всього

151,7

152,4

114,0

2.1.1. Власне виробництво

131,0

132,5

96,3

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

20,7

19,9

17,7

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

138,6

134,3

130,0

 

 Баланс попиту і пропонування

    Молоко і молокопродукти

                                                                                                 (тис. тонн)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

70,0

70,2

70,4

1.1. Внутрішнього ринку – всього

8,1

8,1

8,1

      з нього:

-

-

-

1.1.1. фонд споживання

4,4

4,4

4,4

1.1.2. інше споживання

3,7

3,7

3,7

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

61,9

62,1

62,3

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

-

-

-

2.1. Внутрішнього ринку – всього

70,0

70,2

70,4

2.1.1. Власне виробництво

70,0

70,2

70,4

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

217,8

218,9

220,0

 

 

Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                                (тис. тонн)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

3,10

3,11

3,12

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1,02

1,02

1,01

      з нього:

-

-

-

1.1.1. фонд споживання

1,02

1,02

1,01

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

2,08

2,09

2,11

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

3,10

3,11

3,12

2.1. Внутрішнього ринку – всього

3,10

3,11

3,12

2.1.1. Власне виробництво

3,10

3,11

3,12

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

50,5

50,7

50,5

 

Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                               (млн. штук)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

5,98

5,88

5,80

1.1. Внутрішнього ринку – всього

5,98

5,88

5,80

1.1.1. фонд споживання

5,78

5,68

5,60

1.1.2. інше споживання

0,20

0,20

0,20

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

5,98

5,88

5,80

2.1. Внутрішнього ринку – всього

3,77

3,78

3,79

2.1.1. Власне виробництво

3,77

3,78

3,79

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

2,21

2,10

2,01

Споживання на душу населення по області  (штук за рік)

 286

283

280

 

 

 

 

 

  Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

                                                                                                                                        

                                                                                                                             (тис. тонн)

Показник

2015/2016

Маркетинго­вий рік

2016/2017

Маркетинго­вий рік

2017/2018

Маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

0,33

0,33

0,33

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,23

0,23

0,23

         з нього:

-

-

-

1.1.1. фонд споживання

0,23

0,23

0,23

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

0,10

0,10

0,10

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

11,4

11,4

11,5

ІІ. Пропозиції продукції – всього

0,33

0,33

0,33

2.1. Внутрішнього ринку – всього

0,30

0,30

0,30

           в тому числі:

-

-

-

2.1.1. Залишки на початок маркетингового року

0,10

0,10

0,10

2.1.2. Власне виробництво

0,20

0,20

0,20

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0,03

0,03

0,03

 

 

 Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

(тис. тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго­вий рік

2016/2017

маркетинго­вий рік

2017/2018

маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

68,8

55,0

72,0

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,701

0,701

0,701

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

0,7

0,7

0,7

1.1.2. формування держпродрезерву

 

 

 

1.1.3. інше споживання

0,001

0,001

0,001

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

68,099

54,299

71,299

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

30

30

30

ІІ. Пропозиції продукції – всього

68,8

55,0

72,0

2.1. Внутрішнього ринку – всього

68,8

55,0

72,0

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

68,8

55,0

72,0

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

 

                                                Трудові ресурси

 

Показники

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз*

2018р.

у % до

2017р.

Чисельність наявного населення на кінець року, осіб

20170

20091

19971

99,4

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.

5092

5206

5310

102,0

Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1692

1756

1754

99.9

 

*дані на 2018 рік можуть уточнюватися після затвердження на державному рівні бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2018 р

 

Показники розвитку малого підприємництва

 

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р.

прогноз

Обсяг реалізовано продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млрд. грн.

0,1

0,12

0,13

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

1.0

1.0

1.0

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

0.255

0.232

0.240

Частка кількості зайнятих працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих працівників підприємств, %

5.0

4,5

4,5

 

 

П О К А З Н И К И

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування

 

Перелік об’єктів

2017 рік

Очікуване (тис. грн.)

2018 рік

Прогноз (тис. грн.)

Об’єкти районного значення

Ремонт дитячого відділення Шишацької ЦРЛ

1028,00

ТОВ «ДТЕК Енерго»

512,00

Районний бюджет

-

Реконструкція (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Борідька  в с. Яреськи ул.Миру,1. Шишацького району Полтавської області

2185,00

Держ. бюджет (фонд регіонального розвитку)

Районний бюджет

Бюджет Яреськівськлї сільської ради

 

Поточний ремонт учбових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Борідька  в с. Яреськи вул.Миру,1.  Шишацького району Полтавської області

 

100,00

Районний бюджет

Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей початкової школи у с. Яреськи

487,275

Районний бюджет, бюджет Яреськівської сільської ради

 

Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла Ковалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

299,832

Районний бюджет

 

Капітальний ремонт приміщень дошкільного дитячого садка «Пролісок» с. Яреськи, Шишацького району

454,50

Районний бюджет

100,00

Районний бюджет

Поточний ремонт підсобних приміщень дошкільного дитячого садка «Пролісок» с. Яреськи, Шишацького району

73,183

Районний бюджет

0

Будівництво водогону по вул. Соснова, Ставкова, вул. Молодіжна, Шишацького району

 1064,68

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

0

Ремонт вулиць та доріг комунальної власності Шишацького району (обласний бюджет та місцеві бюджети рад)

7000,00

10 000,00

Капітальний ремонт Федунської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (заміна вікон головного корпуса та ремонт їдальні)

451,00

Районний бюджет, бюджет Федунської сільської ради

-

Ремонт вхідної групи центральної районної лікарні з облаштуванням пандусом

0

300,00

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

Капітальний ремонт господарського корпусу Шишацької ЦРЛ

0

 

500,00

ТОВ «ДТЕК Енрго»

Капітальний ремонт покрівлі дитячого відділення Шишацької ЦРЛ

952,837

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

0

Капітальний ремонт нежитлових приміщень для подальшого надання культурно-оздоровчих послуг у с. Ковалівка, Шишацького району

443,958

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

 

Ремонт зубопротезної лабораторії

Шишацької ЦРЛ

266,5

Районний бюджет

 

Капітальний ремонт І поверху головного корпусу Шишацької ЦПЛ

588,66 тис. грн

Районний бюджет, субвенція обласного бюджету

 

Федунська сільська рада

Будівництво водогону у с. Федунка, Шишацького району

150,00

Федунська сільська рада

200,00

СТОВ «Федунка»

Яреськівська сільська рада

Ремонт вулиць та доріг у населених пунктів Яреськівської сільської ради

1500,00

місцевий бюджет

1500,00

місцевий бюджет

Ремонт амбулаторії сімейної медицини у с. Яреськи, Шишацького району

200,00 тис. грн. Яреськівський сільський бюджет

500,00

Яреськівський сільський бюджет

Шишацька селищна рад (ОТГ)

Вуличне освітлення населених пунктів  Шишацької селищної ради

 

424,00

Місцевий бюджет

 

Будівництво водопровідної мережі  с. Дмитрівка, Шишацького району

 

800,00

Інші джерела

Капітальний ремонт заповнень дверних та віконних прорізів Жоржівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Центральній, 76 в с. Жоржівка Шишацького району Полтавської області

 

925,5

Місцевий бюджет

Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій дошкільного навчального закладу «Ясочка» по вул. Ломоносова, 15 в селищі Шишаки Полтавської області

 

1563,8

Державний бюджет

Капітальний ремонт будівель опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І.Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» в смт Шишаки Полтаської області»

 

6096,5

Державний бюджет

Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І.Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» в смт Шишаки Полтавської області»

 

2303,3

Державний бюджет

Капітальний ремонт Шафранівського сільського клубу с. Шафранівка Шишацького району

 

1115,7

Місцевий бюджет

Капітальний ремонт Покровського СБК с. Покровське Шишацького району

 

2900,00

Місцевий бюджет

Капітальні придбання

 

676,00

Місцевий бюджет

Будівництво центру громадської безпеки с. Михайлики Шишацького району

 

4500,00

3050,00

Місцевий бюджет

1450,00

Інші джерела


 

Показники здоров’я

Показники

2016

звіт

2017

очікув

2018 прогноз

2018 в % до  2017

Захворюваність  населення на 1 тисячу

населення, всього

466,6

472,1

476,4

100,9

В т. ч.

            хвороби системи кровообігу

32,3

34,1

34,8

102,0

            Травми, отруєння та деякі інші наслідки   дії зовнішніх причин

15,8

16,0

16,1

100,6

             Злоякісні   новоутворення

3,7

3,6

3,8

105,5

             Активний  туберкульоз

0,7

0,5

0,6

120,0

             Хвороби органів  дихання

249,4

250,3

252,4

100,8

             Хвороби органів  травлення

16,5

16,9

17,2

101,7

Смертність населення з основними причинами на 1 тисячу  населення, всього

21,0

16,8

17,2

102,3

В т. ч.  хвороби  системи кровообігу

12,6

12,0

11,9

99,1                                                      

             Травми та отруєння  та деякі  інші                 

             наслідки  дії зовнішніх  причин

1,8

1,2

1,3

108,3

             Новоутворення

3,5

2,2

2,6

118,1

Материнська смертність на  1 тисячу  живонароджених

0

0

0

0

Смертність  дітей до 1 року життя на 1 тисячу  живонароджених

6,0

12,3

12,3

100,0

Очікувана тривалість життя  при народженні, роки,  у т. ч.

 

 

 

 

             Чоловіки

680,8

66,5

65,0

97,7

             Жінки

79,0

76,5

75,4

98,5

 

Медичні кадри

Показники

2016

звіт

2017

очікуване

2018 прогноз

2018 в % до  2017

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я всіх форм підпорядкування, осіб, з зубними лікарями

49,25

50

51

102,0

Загальна чисельність  лікарів у закладах

охорони здоров’я всіх форм підпорядкування, осіб,  без зубних лікарів

43,5

44,25

45,25

102,3

 

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів.

Показник

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2018 в % до

2017

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів (відвідувань за зміну)ЦРЛ

276

276

276

100,0

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів (відвідувань за зміну)

163

163

163

 

Кількість лікарняних закладів, одиниць

2

2

2

100

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

120

108

88

81,5

 

 

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

1961

2002

2202

110,0

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

230

232

232

100,0

Кількість тренерів, що проводять заняття,  осіб

8

12

12

100,0

 

Мережа фізкультурно-спортивних закладів

Показник

 

2016 звіт

 

2017

очікуване

 

2018 прогноз

2018р. у % до 2017 р.

Стадіони, одиниць

1

1

1

100,0

Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метрів одиниць

14

14

14

100,0

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики, одиниць

35

36

37

102,8

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів)

13

13

13

 

 

100,0

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

-

-

-

 

-

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

 

 

100,0

 

Загальноосвітні навчальні заклади

                                                                                                                    (на початок навчального року)

Показник

2016/2017 звіт

2017/2018

очікуване

2017/2018 прогноз

2018р. у % до 2017р.

Кількість  загальноосвітніх навчальних закладів

всього, одиниць

у тому числі:

12

12

12

100 %

 

Денних     

12

12

12

100 %

 

Вечірніх

0

0

0

0

 

Із загальної  кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади- всього, одиниць

0

0

0

0

 

Кількість учнів – всього, осіб

1694

1671

1696

101,5%

 

У тому числі :

 

 

 

 

 

У денних загальноосвітніх навчальних закладах

1694

1671

1696

101,5%

 

У вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

0

0

0

0

 

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

0

0

0

0

 

Кількість  педагогічних працівників – всього, осіб

299

292

292

100%

У тому числі кількість педагогічних  працівників у приватних закладах, осіб

0

0

0

0

Середня кількість учнів на одного вчителя-всього, осіб

5,7

5,7

5,8

101,8%

У тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

0

0

0

0

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

0

0

0

0

                Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Денні  загальноосвітні навчальні заклади

                                                                                                                                       (на початок навчального року)

Показник

2016/2017 звіт

2017/2018

очікуване

2018/2019 прогноз

2018 р. у % до 2017 р.

Кількість закладів – всього, одиниць

12

12

12

100%

У тому числі :

 

 

 

 

У міських поселеннях

1

1

1

100%

У сільській місцевості

11

11

11

100%

Кількість учнів у закладах-всього, осіб

1694

1671

1696

101,5%

У тому числі:

 

 

 

 

У міських поселеннях

563

576

580

100,7%

У сільській місцевості

1131

1095

1116

101,9%

Середня наповнюваність класів-всього, учнів

11,7

11,9

12,0

100,8%

У тому числі:

 

 

 

 

У міських поселеннях

13

12,8

12,8

100%

У сільській місцевості

11,2

11,5

11,6

100,9%

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну-всього, осіб

0

0

0

0

У тому числі:

 

 

 

 

У міських поселеннях

0

0

0

0

У сільській місцевості

0

0

0

0

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості учнів

0

0

0

0

У тому числі:

 

 

 

 

У міських поселеннях

0

0

0

0

У сільській місцевості

0

0

0

0

Кількість учителів-всього, осіб

278

266

266

100%

У тому числі:

 

 

 

 

У міських поселеннях

83

79

79

100%

У сільській місцевості

195

187

187

100%

Кількість учнів на одного учителя – всього

6,1

6,3

6,4

101,6%

У тому числі:

 

 

 

 

У міських поселеннях

6,8

7,3

7,3

100%

У сільській місцевості

5,8

5,9

6,0

101,7%

                Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів),  санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Здобуття повної загальної середньої освіти

 

Показник

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2018 р. у % до 2017 р.

Здобуття повної загальної середньої освіти-всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

152/

100 %

156/100%

146/100%

93,6

З них :

 

 

 

 

У 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

129/84,9%

151/96,8%

141/96,6%

934

У професійно-технічних загальноосвітніх навчальних закладах

17/11,2%

3/1,9%

3/2,0%

100

У вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

6/3,9%

2/1,3%

2/1,4%

100

 

Професійно-технічні навчальні заклади

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Кількість закладів всього

1

1

1

100

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

93

106

122

115,1

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

46

51

60

117,6

в тому числі за рахунок державного замовлення, осіб

46

51

60

117,6

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього, осіб

54

31

44

141,9

 

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

 

Показники

2016р.

звіт

2017р.

очікуване

2018р.

        прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

-

-

-

в них дітей-вихованців

-

-

-

Кількість прийомних сімей

5

4

5

в них прийомних дітей

7

5

6

Кількість притулків для неповнолітніх

-

-

-

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

-

-

-

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

1

3

-

безпритульних, схильних до бродяжництва та жебракування

1

3

-

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

-

-

-

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

-

-

-

Центри матері та дитини, одиниць

-

-

-

Соціальні гуртожитки, одиниць

-

-

-

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, одиниць

-

-

-

Центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, одиниць

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток 2

Бюджет розвитку Шишацького району  на 2018 рік

 

№ з\п

Найменування об’єктів

Загальний обсяг фінансування у 2018 р.,

 тис.грн.

Джерела фінансування у 2018 році,

тис.грн.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

4

5

6

7

1

Капітальний ремонт дороги по вул. К. Осьмака, смт. Шишаки

788,7

773,7

15

 

 

2.

Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева, с. Михайлики

1794,0

1794,0

 

 

 

3.

Капітальний ремонт дороги (тротуар) вул. Заводська, смт Шишаки

1509,9

 

1509,9

 

 

4.

Капітальний ремонт тротуару по вул. К. Осьмака, смт Шишаки

370,3

355,3

15

 

 

5.

Реконструкція мережі  вуличного освітлення від КТП №144, с. Сагайдак Шишацького району

57,0

 

57,0

 

 

6.

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП №98, с. Тищенки Шишацького району

64,6

 

64,4

 

 

7.

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП №40, с. Сулими Шишацького району

31,6

 

31,6

 

 

8.

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП №240, с. Воронянщина Шишацького району

105,5

 

105,5

 

 

9.

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП №246, с. Воронянщина Шишацького району

52,4

 

52,4

 

 

10.

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП №226, с. Ковердина Балка

61,9

 

61,9

 

 

11.

Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП №90, с. Пелагеївка Шишацького району

51,2

 

51,2

 

 

12.

Будівництво водопровідної мережі с. Дмитрівка Шишацького району

800,0

 

 

 

800,0

13.

 Капітальний ремонт заповнень віконних та дверних прорізів Жоржівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

925,5

 

925,5

 

 

14.

Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій ДНЗ «Ясочка»

1563,8

1563,8

 

 

 

15.

Капітальний ремонт будівель опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І.Вернадського Шишацької селищної ради»

6096,5

6096,5

 

 

 

16.

Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І.Вернадського Шишацької селищної ради»

2303,3

2303,3

 

 

 

17.

Капітальний ремонт Шафранівського сільського клубу, с. Шафранівка Шишацького району

1115,7

 

1115,7

 

 

18.

Капітальний ремонт Покровського СБК, с. Покровське Шишацького району

2900,0

 

2900,0

 

 

19.

Капітальні придбання

676,0

 

676,0

 

 

20.

Придбання та встановлення спортивних тренажерів на території Шишацької ОТГ (3 шт.)

360,0

 

360,0

 

 

21.

Будівництво центру громадської безпеки, с. Михайлики Шишацького району

4500,0

 

3050,0

 

1450,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2018 році

 

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 
 
 

1

2

4

3

 

1.

Програма розробки містобудівної документації Шишацької об’єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки

Рішенням 12 сесії Шишацької селищної ради від 08.07.2016р.

Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради

 

2.

Програма охорони навколишнього природного середовища Шишацької селищної ради на 2016-2018 роки

Рішенням 12 сесії Шишацької селищної ради від 08.07.2016р.

Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради, КП «Техкомунбуд»

 

3.

Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації Шишацької об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки

Рішенням 22 сесії Шишацької селищної ради від 07.09.2016р.

Виконавчий комітет Шишацької селищної ради, МПО

 

4.

Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Шишацької об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки

Рішенням 7 сесії Шишацької селищної ради від 10.03.2016р.

Шишацьке ВП ГУНП в Полтавській обл.., виконавчий комітет селищної ради, старости

 

5.

Цільова програма місцевих стимулів для працівників Центру ПМСД Шишацької селищної ради на 2016-2020 роки

Рішенням 17 сесії Шишацької селищної ради від 29.11.2016р.

Виконавчий комітет Шишацької селищної ради, Центр ПМСД

 

6.

Програма розвитку дорожнього руху на 2016-2020 роки

Рішенням 13 сесії Шишацької селищної ради від 05.08.2016р.

Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради, КП «Техкомунбуд»

 

7.

Програма фінансової підтримки КП «Техкомунбуд» на 2016-2020 роки

Рішенням 7 сесії Шишацької селищної ради від 10.03.2016р.

Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради, КП «Техкомунбуд»

 

8.

Комплексна програма «Безпечна об’єднана територіально громада» на 2017-2019 роки

Рішенням 21 сесії Шишацької селищної ради від 21.02.2017р.

Шишацьке ВП ГУНП в Полтавській обл.., виконавчий комітет селищної ради

 

9.

Програма розвитку фізичної культури і спорту Шишацької об’єднаної територіальної громади на 2016-2020роки

Рішенням 9 сесії Шишацької селищної ради від 15.04.2016р.

відділ освіти Шишацької селищної ради

 

10.

Програма «Питна вода» Шишацької об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

Рішенням 22 сесії Шишацької селищної ради від 14.04.2017р

Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради, КП «Техкомунбуд»

 

11.

Програма фінансової підтримки пасажирського перевезення, що здійснюється КП «Техкомунбуд» - «Громада без околиць на 2017-2019 роки

Рішенням 22 сесії Шишацької селищної ради від 14.04.2017р

Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради, КП «Техкомунбуд»

 

12.

Програма підтримки діяльності та розвитку місцевої пожежної охорони в Шишацькому районі на 2017-2019 роки

Рішенням 22 сесії Шишацької селищної ради від 14.04.2017р

Виконавчий комітет Шишацької селищної ради, МПО

 

13.

Програма підтримки розвитку обслуговуючих сільскогосподарськиї кооперативів  в Шишацькій об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки

Рішенням 22 сесії Шишацької селищної ради від 14.04.2017р

Виконавчий комітет Шишацької селищної ради

 

14.

Програма будівництва, реконструкції та поточного ремонту вуличного освітлення населених пунктів Шишацької ОТГ на 2017-2018 роки

Рішенням 22 сесії Шишацької селищної ради від 14.04.2017р

Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради

 

15.

Районна програма «Питна вода» в рамках загальнодержавної програми «Питна вода» на 2006-2020 роки

Рішенням 20 сесії 4 скликання від 16.08.2009р.

Сектор містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації

 

16.

Програма покращення умов обслуговування платників податків Шишацького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016-2019 роки

Рішенням 7 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 30.03.2016

Шишацьке відділення Миргородської ОДПІ

 

17.

Програма інформатизації Шишацького району на 2016-2018 роки

Рішенням 7 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 30.03.2016

Шишацька райдержадміністрація, Шишацька районна рада

 

18.

Програма розвитку малого підприємництва Шишацького району на 2016-2018 роки

Рішенням 7 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 30.03.2016

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

19.

Програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів на 2016-2020роки

Рішенням 7 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 30.03.2016

Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

20.

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Шишацького району на 2016-2020 роки

Рішенням 7 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 30.03.2016

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

21.

Районна комплексна програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

Рішенням 7 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 30.03.2016

Відділ організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації, Шишацьке ВП ГУНП в Полтавській області

 

22.

Районна програма забезпечення власним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Шишацькому районі на 2016-2019 роки

Рішенням 6 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 26.02.2016

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

23.

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2016-2020 роки

Рішенням 6 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 26.02.2016

Райдержадміністрація, Шишацький РС ГУ ДСНС в Полтавській області

 

24.

Програма збереження архівних документів Трудового архіву Шишацького району на2016-2020 роки

Рішенням 5 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 15.01.2016

Трудовий архів, архівний відділ райдержадміністрації

 

25.

Районна програма розвитку культури і туризму 2015-2020 роки

Рішенням 18 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 10.03.2017

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

26.

Районна комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки

Рішенням 18 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 10.03.2017

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

27.

Програма соціального захисту найбільш вразливих верств населення Шишацького району «Турбота»

Рішенням 15 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 23.12.2016

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

28.

Державна цільова програма «Цукровий діабет»

Наказом Шишацької ЦРЛ

Райдержадміністрація, Шишацька районна рада, головний лікар Шишацької ЦРЛ, головний лікар Центру ПМСД

 

29.

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

Наказом МОЗ України від 26.06.2009 №452, Розпорядженням голови РДА від 14.07.2007 №537

Райдержадміністрація, районна рада, головний лікар ЦРЛ

 

30.

Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2021 роки

Рішенням 17 сесії 7 скликання Шишацької районної ради від 10.03.2017

Райдержадміністрація, Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

ПЕРЕЛІК

проектів розвитку  Шишацького району, реалізація яких передбачається у 2018 році

№ з\п

Назва проекту

Загальний обсяг фінансуван­ня у 2018 р.,

 тис. грн.

Джерела фінансування у 2018 році, тис. грн.

Економічний (соціальний) ефект від реалізації проекту

(зазначати кількість новостворених робочих місць)

 

Державний бюджет

Обласний бюджет

Бюджети міст, районів, селищ, сіл тощо

Інші джерела

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

 

 

1.1

Адаптація оснащення рентгенологічної служби Шишацької ЦРЛ відповідно до сучасних стандартів медичної галузі

6500,0

5500,0

 

1000,0

 

3

 

1.2

Капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ф.П. Борідька по вул. Миру, 1 в с. Яреськи Шишацького району Полтавської області

3854,7

2684,7

 

780,0

390,0

 

 

1.3

Капітальний ремонт опорного закладу «Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області» в смт. Шишаки Полтавської області

8399,8

6096,5

 

2303,3

 

 

2. Проекти реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги

 

 

2.1

Капітальне будівництво Центру громадської безпеки в с.Михайлики Шишацького району Полтавської області

4500,0

 

 

3050,0

1450,0

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

4

3. Проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області

 

 

3.1

Придбання вантажного автомобіля  для здійснення ремонту доріг  КП»Техкомунбуд» в межах Шишацької об’єднаної територіальної громади

 

 

500,0

 

1400,0

 

4. Інші проекти

 

4.1

ТОВ Аф “Ім. Довженка” будівництво елеватора-зерносушильного комплексу та зернового складу

50000

 

 

 

50000

власних коштів

35

 

4.2

ТОВ“Полтававторма” реконструкція бази зберігання нафти і конденсату зі встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини

2505

 

 

 

2505

 

25

 

                                 

 

 

 

Наверх ↑